Prazo de solicitude de avaliación por compensación

Do 30 de xullo ata o 20 de agosto