Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Aulas

Vostede está aquí

As aulas de docencia atópanse no andar 2 e andar 3 da Facultade de Informática (FIC) e no andar 3 do Edificio da Área Científica (AC).

Actualmente existen 4 aulas grandes (120 postos) e 13 pequenas (60, 40 e 36 postos). Todas contan con proxector e equipo informático para o profesor. Para realizar probas de avaliación existe un aula de exames. 

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

A seguinte táboa resume as características máis significativas:

Denominación Andar Dimensións Postos Observacións
Localización de aulas e características (FIC)
3.0 3 169.19 m² 132 Soporte vga/hdmi para portátil
3.1 169.19 m² Soporte vga/hdmi para portátil
3.2 171.40 m² Soporte vga/hdmi, megafonía
3.3 171.40 m² Soporte vga/hdmi, megafonía
Exames 403,52 m² 264  
2.0a 2 87.12 m² 60 Soporte vga, 18 puntos de electrificación
2.0b 86.76 m²
2.1a 84.75 m²
2.1b 89.67 m²
2.2a 89.00 m²
2.2b 90.00 m²
2.3b 92.00 m²
2.3a 91.00 m² Aula de traballo en grupo
2.5w 87.19 m² 40 Soporte vga/hdmi, mesas electrificadas, 2 ordenadores para alumnos (excepto 2.9w)
2.6w 88.04 m²
2.7w 88.05 m²
2.9w 88.67 m²
Aula de graos 87.71m² 45 Soporte vga/hdmi, videoconferencia, cadeiras con pala, aire acondicionado

No Edificio da Área Cientifica atópanse tres aulas mais:

Localización de aulas e características (AC)

Andar

Denominación Postos Observacións
3 3.01 36 Mesas electrificadas
3.02
3.03 Mesas electrificadas e equipo de grabación de clases

 

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña