Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría Informática (MUEI)

Vostede está aquí

 

 

Información sobre o máster

Podes descargar >>> AQUÍ <<< o folleto informativo do MUEI en formato .pdf.

A Facultade de Informática imparte o Máster Universitario en Enxeñaría Informática (MUEI) dende o curso 2012/13. As características deste máster son as seguintes:

 • Trátase do título oficial que culmina o proceso de adaptación da oferta da FIC ao EEES, e que corresponde á formación do titulado superior en Enxeñaría Informática seguindo as recomendacións do marco profesional, sendo o título que asegura a adquisición de todas as competencias establecidas para a profesión.

 • Consta de 90 créditos ECTS (60 en dez materias de primeiro curso; 30 en dúas de segundo curso, que son Prácticas en Empresa e Traballo Fin de Máster).

 • Garante o contacto co mundo profesional: participan empresas na materia Prácticas en Empresa, no Traballo Fin de Máster e impartindo conferencias e seminarios. Aquí podes atopar máis información

 • Permite ampliar, actualizar e consolidar os coñecementos necesarios para o desenvolvemento profesional de calquera persoa titulada en Informática.

 • Este título está acreditado polo prestixioso selo Euro-Inf. Euro-Inf é un Selo Internacional de Calidade (SIC) para o ámbito académico universitario, promovido por EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education), que recoñece que os estudos cumpren amplamente coas esixencias profesionais no ámbito da informática. 

 • Máster Universitario de Excelencia da Xunta de Galicia. O MUEI é un dos nove másteres de Galicia que contan con este prestixioso recoñecemento.

 

Bolsas e axudas

A continuación, indícanse algunhas das principais axudas compatibles con este máster, clasificadas por organismo. 

Da Universidade da Coruña

Da Xunta de Galicia

Do Ministerio de Educación

Ademáis do anterior, pódese contactar co Servicio de Asesoramiento e Promoción do Estudante (https://udc.gal/gl/sape/) da Universidade da Coruña, para consultar información doutras axudas existentes.

 

Admisión e matrícula

Para matricularse no MUEI, previamente hai que preinscribirse no prazo correspondente (os prazos indícanse máis abaixo) e despois realizar a matrícula no prazo asociado a esa preinscripción.

Para realizar a preinscripción on-line pulse no siguiente enlace: >>> PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTER <<<.

Unha vez realizada a preinscripción, debe entregar na Administradión da Facultade de Informática a documentación requerida. Ver apartado "Preinscripción nos mestrados" en "Estudios de máster". Se ten dúbidas ó respecto, pode contactar con administración (ver os datos de contacto).

Finalmente, a matrícula será efectiva se hai prazas vacantes e se cumpren as condicións de admisión. Teña en conta que o número de prazas é limitado e poderían cubrirse en calquera prazo (agás no prazo extraordinario para estudantes de sistemas universitarios alleos ao EEES, onde só se poden cubrir, como máximo o 30% das prazas.), polo que lle interesa preinscribirse e matricularse canto antes. 

 

Requisitos de acceso

Establécese a seguinte relación de titulacións de acceso clasificadas en dos niveis de prioridade, en que cada nivel é preferente ao seguinte e sen que haxa distinción dentro de cada nivel:

 • Prioridade 1:
  • Grao en Informática ou en Enxeñaría Informática
  • Enxeñaría Informática e licenciatura en Informática
  • Enxeñaría Técnica en Informática e posterior titulación no Mestrado en Informática (UDC)
  • Enxeñaría Técnica en Informática e posterior titulación no Mestrado en Enxeñaría de Sistemas Informáticos (UDC)
 • Prioridade 2 (deberán matricularse adicionalmente de 30 créditos ECTS de complementos formativos):
  • Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión
  • Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas
  • Diplomatura en Informática

 

Complementos formativos

Os complementos formativos son materias que se consideran necesarias para cubrir o perfil que se require para acceder ao MUEI, no caso de que a titulación coa que se solicita o ingreso sexa unha diferente ás do nivel de prioridade 1.

Concretamente os complementos formativos teñen por obxecto que o estudante que acceda ao MUEI teña as competencias do grao en Enxeñaría Informática segundo as Recomendacións da Resolución de 8 de xuño de 2009, da Secretaría General de Universidades.

Constan de 30 créditos ECTS de materias do grao en Enxeñaría Informática pola UDC, isto é, cinco materias de seis créditos cada unha. 

As materias concretas dos complementos formativos dependen da titulación de procedencia -as obrigatorias- e do perfil que se queira seguir -as optativas-. 

Neste cadro detállanse as materias de complementos formativos das titulacións do nivel de prioridade 2, as traxectorias asociadas aos perfís a seguir e os recoñecementos -o que antes se denominaba convalidacións- das devanditas materias segundo a titulación de procedencia..

IMPORTANTE: Se ten que cursar os complementos formativos, é obrigatorio que se matricule deles no primeiro curso do MUEI..

 

Custo da matrícula

O custo da matrícula vén determinado polo número de créditos. O primeiro curso do MUEI son 60 créditos e o segundo curso 30 créditos.

O prezo por crédito para o curso 2023/2024 aínda non se publicou. Pero a continuación, indícase o prezo por crédito do curso 2022/2023, como referencia orientativa:

 • Para alumnos con nacionalidade española ou residentes en países da Unión Europea: 13,93 euros/crédito.
 • Para o resto dos casos: 17,21 euros/crédito.

Adicionalmente, hai uns gastos de secretaría duns 30 euros.

Teña en conta que o prezo por crédito pode variar lixeiramente dun curso a outro.

 

Prazas ofertadas

Para o curso 2023/2024 ofertanse 40 prazas.

 

Prazos de admisión e de matrícula no curso 2023-2024:

Prazos de preinscrición e matrícula para alumnos de novo ingreso (documento oficial).

 • Prazo extraordinario, para estudantes de sistemas universitarios alleos ao EEES (máximo 30% das prazas)
  • Preinscrición: 13 de febreiro - 14 de abril de 2023
  • Publicación lista provisional: 02 de maio
  • Reclamacións: 02 - 05 de maio
  • Publicación lista definitiva: 12 de maio
  • Matrícula: 01 - 08 de xuño
 • 1º prazo:
  • Preinscrición: 02 maio - 26 xuño de 2023
  • Publicación lista provisional: 14 de xullo
  • Reclamacións: 14 - 18 de xullo
  • Publicación lista definitiva: 21 de xullo
  • Matrícula: 22 de xullo - 20 de agosto
 • 2º prazo:
  • Preinscrición: 22 - 28 de agosto de 2023
  • Publicación lista provisional: 05 de setembro
  • Reclamacións: 05 - 07 de setembro
  • Publicación lista definitiva: 12 de setembro
  • Matrícula: 13 - 20 de setembro
 • 3º prazo:
  • Preinscrición: 26 setembro - 04 outubro de 2023
  • Publicación lista provisional: 10 de outubro
  • Reclamacións: 10 - 12 de outubro
  • Publicación lista definitiva: 17 de outubro
  • Matrícula: 18 - 23 de outubro
 • Matrícula de continuación de estudos: Pendente de publicación

 

+ info

Máis información relacionada cos trámites administrativos da preinscrición e matrícula en https://fic.udc.es/es/estudios-de-master.

 

Horarios e Exames

O MUEI segue o calendario académico da FIC, que pode consultarse aquí.

Adicionalmente, nos seguintes enlaces, poden consultarse os horarios das materias do MUEI e o calendario de exames (que se aproba conxuntamente co calendario de exames do GEI).

Curso 2022/2023

Curso 2021/22

Curso 2020/21:

Curso 2019/20:

Curso 2018/19:

 

Enlaces de interese:

 

Contacto:

Coordinador do título: Enrique Fernández Blanco, coordinacion.muei.fic[at]udc.es.

Consultas administrativas: negociado.fic[at]udc.es / 981 167 000 ext. 1286.

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña