Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Comisións

Vostede está aquí

Comisións delegadas da Xunta de Facultade:

 • Comisión permanente

  • O/a decano/a, presidente
   • Luis M. Hervella Nieto
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • Os/as vicedecanos/as
   • Adriana Dapena Janeiro
   • Mariano Javier Cabrero Canosa
   • Óscar Pedreira Fernández
   • Daniel I. Iglesia Iglesias
   • María de las Nieves Pedreira Souto
  • Os/as directores/as dos departamentos adscritos
   • Alejandro Pazos Sierra, departamento de Computación
   • María José Martín Santamaría, departamento de Enxeñaría de Computadores
   • Carlos Vázquez Cendón, departamento de Matemáticas
  • Un representante dos departamentos non adscritos
   • Ramón Miñones Crespo
  • Un representante do PAS
   • Marta Balado Tarrela
  • Catro representante do estudantado
   • Macarena Díaz González
   • Plácido Francisco Lizancos Vidal
   • Iago Otero Coto
   • Xaime Pardal Cardama
 • Comisión de docencia

  • O/a vicedecano/a de organización académica, presidente
   • ​Óscar Pedreira Fernández
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • O/a vicedecano/a de calidade
   • Adriana Dapena Janeiro
  • Representantes dos departamentos adscritos
   • Mario Francisco Fernández
   • Beatriz Pérez Sánchez
   • Santiago Rodríguez Yáñez
   • Carlos Vázquez Regueiro
  • Un representante do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • Dous representantes do estudantado
   • Matías Cubilla Currás
   • Juan Ramil Díaz
  • O/a administrador/a do centro (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
 • Comisión de garantía de calidade

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Luis M. Hervella Nieto
  • O/a vicedecano/a de calidade, vicepresidente
   • Adriana Dapena Janeiro
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • O/a vicedecano/a de organización académica
   • Óscar Pedreira Fernández
  • Os/as coordinadores/as dos graos e mestrados
   • Laura Castro Souto, grao en Enxeñaría Informática
   • Bertha Guijarro Berdiñas, grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos
   • José Manuel Vázquez Naya, mestrado en Enxeñería Informática
   • Javier Pereira Loureiro, mestrado en Bioinformática para as Ciencias da Saúde 
   • Miguel Rodríguez Luaces, mestrado en Xeoinformática
   • Silvia Lorenzo Freire,  mestrado en Técnicas Estatísticas
   • Íñigo Arregui Álvarez, mestrado en Matemática Industrial
   • Francisco Javier Nóvoa de Manuel, mestrado en Ciberseguridade
   • José Rouco Maseda, mestrado en Visión por Computador
  • Dous representantes do profesorado
   • Alberto Valderruten Vidal
   • Juan R. Rabuñal Dopico
  • Un representante do PAS
   • Teresa Rodríguez Facal
  • Dous representantes do estudantado
   • Macarena Díaz González
   • Plácido Francisco Lizancos Vidal
  • O/a xefe/a do negociado de asuntos académicos
   • Ana M. García Filgueira
  • Técnico designado pola UTC (sen voto)
 • Comisión de recursos

  • O/a vicedecano/a de recursos informáticos, presidente
   • ​Daniel I. Iglesia Iglesias
  • O/a vicedecano/a de infraestruturas, secretario/a
   • ​Mariano J. Cabrero Canosa
  • Representantes dos departamentos adscritos
   • Bernardino Arcay Varela
   • Manuel C. Arenaz Silva
   • Noelia Barreira Rodríguez
   • Rubén Fernández Casal
  • Un representante do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • Dous representantes do estudantado
   • Alicia Arias Acuyo
   • Marcos Puerta Caramés
  • O/a coordinador/a do CECAFI (sen voto)
   • Juan C. Illanes Sánchez
  • O/a adxunto/a á vicerreitoría de títulos, calidade e novas tecnoloxías (sen voto)
   • Carlos José Escudero Cascón
  • O/a conserxe do centro (sen voto)
   • Alicia Anido Sueiro
 • Comisión de relacións internacionais

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Luis M. Hervella Nieto
  • O/a vicedecano/a de organización académica, secretario/a
   • Óscar Pedreira Fernández
  • Un representante do profesorado
   • Mario Francisco Fernández
  • Un representante do PAS
   • Pablo Calviño Padín
  • Un representante do estudantado
   • Elena Botana de Castro
  • O/a administrador/a do centro (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
 • Comisión de normalización lingüística

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Luis M. Hervella Nieto
  • Dous representantes do profesorado
   • Nieves Rodríguez Brisaboa
   • José R. Sanjurjo Amado
  • Un representante do PAS
   • Teresa Rodríguez Facal
  • Dous representantes do estudantado
   • André García Gómez
   • Martiño Rivera Dourado

Outras comisións

 • Comisión xestora de traballos fin de grao (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O coordinador do grao, presidente
   • Laura Castro Souto
  • O secretario da Facultade, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • Representantes do profesorado
   • J. Pedro Cabalar Fernández
   • Miguel Rodríguez Luaces
   • José A. García Naya
   • Carlos Vázquez Regueiro
   • Alejandro Quintela del Río
   • Javier Andrade Garda
   • Fernando Bellas Pemuy
   • Alfonso Castro Martínez
 • Comisión de prácticas externas (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais, presidente
   • Nieves Pedreira Souto
  • Tres representantes do profesorado
   • Luis A. González Ares
   • Silvia Lorenzo Freire
   • Santiago Rodríguez Yáñez
  • Un representante do PAS
   • Teresa Rodríguez Facal
  • Un representante do estudantado
   • Pablo Cabaleiro Cerviño
 • Comisión encargada da elaboración dos regulamentos de traballos fin de grao e de prácticas en empresa (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O/a vicedecano/a de relación institucionais, presidente
   • Nieves Pedreira Souto
  • O/a secretario/a do centro, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • Seis representantes do profesorado
   • J. Pedro Cabalar Fernández
   • Paula M. Castro Castro
   • José A. García Naya
   • Rafael García Vázquez
   • Luis A. González Ares
   • Silvia Lorenzo Freire
  • Un representante do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • O/A administrador/a da facultade (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
  • Dous representantes do estudantado
   • Marcos Horro Varela
   • Iago Martín Mato
 • Comisión académica do Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática

  • O/a decano/a, presidente
   • Luis M. Hervella Nieto
  • O/a secretario/a, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • O/a coordinador/a do MUEI (sen voto)
   • José M. Vázquez Naya
  • Os/as directores/as dos departamentos adscritos
   • Alejandro Pazos Sierra
   • María J. Martín Santamaría
   • Carlos Vázquez Cendón
  • Un representante dos departamentos no adscritos
   • Ramón Miñones Crespo
  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais (sen voto)
   • Nieves Pedreira Souto
  • O/a xefe/a do negociado de asuntos académicos
   • Ana M. García Filgueira
  • Dous representantes do estudantado
   • Marcos Horro Varela
   • Christian Ponte Fernández
 • Comisión xestora de traballos fin de mestrado (Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática)

  • O/a coordinador/a do MUEI, presidente
   • José M. Vázquez Naya
  • O/a secretario/a do centro, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • Catro representantes do profesorado
   • Álvaro Barreiro García
   • J. Carlos Dafonte Vázquez
   • Xoán C. Pardo Martínez
   • Susana Ladra González
   • Nieves Pedreira Souto
 • Tribunal de compensación

  • ​O/a decano/a, presidente
   • Luis M. Hervella Nieto
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • Marcos Ortega Hortas
  • Tres representantes do profesorado
   • Laura Castro Souto, José A. Vilar Fernandez, Fernando Bellas Permuy (titulares)
   • José M. Váquez Naya, Jorge González Domínguez, Javier París Fernández (suplentes)
  • Un representante do PAS
   • M. Pilar Bello Neira (titular)
   • Cristina Ribao Álvarez (suplente)
  • Un representante do estudantado
   • Xaime Pardal Cardama (titular)
   • Cristina Calvo Rodríguez (suplente)

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña