Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Comisiones

Usted está aquí

Comisiones delegadas de la Xunta de Facultade:

 • Comisión permanente

  • O/a decano/a, presidente
   • Mariano J. Cabrero Canosa
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • Os/as vicedecanos/as
   • Adriana Dapena Janeiro
   • Óscar Pedreira Fernández
   • Carlos Ferández Lozano
   • Diego Andrade Canosa
   • Silvia María Lorenzo Freire
  • Os/as directores/as dos departamentos adscritos
   • Alejandro Pazos Sierra, departamento de Computación
   • Luis Castedo Ribas, departamento de Enxeñaría de Computadores
   • Carlos Vázquez Cendón, departamento de Matemáticas
  • Un representante dos departamentos non adscritos
   • Ramón Miñones Crespo
  • Un representante do PAS
   • Alicia Anido Sueiro
  • Catro representante do estudantado
   • Lucía María Álvarez Crespo
   • Diego Valcarce Río
   • Joâo Victor Teodoro Rodrigues
   • José Manuel Bustabad Alonso
 • Comisión académica do Grao en Enxeñería Informática

  • O/a vicedecano/a, presidente
   • Óscar Pedreira Fernández
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • O/a vicedecano/a de calidade
   • Silvia María Lorenzo Freire
  • O/a coordinador/a do título
   • Javier Parapar López
  • Vogais do profesorado
   • Carlos Vázquez Regueiro
   • María González Taboada
   • Beatriz Pérez Sánchez
   • Santiago Rodríguez Yáñez
  • Vogais do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • O/A administrador/a da facultade (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
  • Vogais do estudantado
   • Carlos Torres Paz
   • José Vilas Taboada
 • Comisión de docencia

  • O/a vicedecano/a de organización académica, presidente
   • ​Óscar Pedreira Fernández
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • O/a vicedecano/a de calidade
   • Silvia María Lorenzo Freire
  • Vogais do profesorado
   • María González Taboada
   • Beatriz Pérez Sánchez
   • Santiago Rodríguez Yáñez
   • Carlos Vázquez Regueiro
  • Vogais do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • O/a administrador/a do centro (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
  • Dous representantes do estudantado
   • Carlos Torres Paz
   • José Vilas Taboada
 • Comisión académica do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

  • O/a vicedecano/a, presidente
   • Óscar Pedreira Fernández
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • O/a vicedecano/a de calidade
   • Silvia María Lorenzo Freire
  • O/a coordinador/a do título
   • María de los Ángeles Saavedra Places
  • Vogais do profesorado
   • Mario Francisco Fernández
   • Susana Ladra González
   • Juan Touriño Domínguez
  • Vogais do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • O/A administrador/a da facultade (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
  • Vogais do estudantado
   • Carlos Torres Paz
   • José Vilas Taboada
 • Comisión de recursos

  • O/a vicedecano/a de recursos informáticos, presidente
   • ​Carlos Fernández Lozano
  • O/a vicedecano/a de infraestruturas, secretario/a
   • ​Diego Andrade Canosa
  • Vogais do profesorado
   • Manuel Carlos Arenaz Silva
   • Bernardio Arcay Varela
   • Noelia Barreira Rodríguez
   • Rubén Fernández Casal
  • Vogais do PAS
   • José Domínguez García
  • Vogais do estudantado
   • Alejandro Esteban Martínez
   • Marta Martín de Argenta Fernández
  • O/a coordinador/a do CECAFI (invitado)
   • Juan C. Illanes Sánchez
  • O/a adxunto/a á vicerreitoría de títulos, calidade e novas tecnoloxías (invitado)
   • Carlos José Escudero Cascón
  • O/a conserxe do centro (invitado)
   • Alicia Anido Sueiro
 • Comisión de Normalización Lingüística

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Mariano J. Cabrero Canosa
  • O/a secretario/a do centrosecretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • Vogais do profesorado
   • Paula María Castro Castro
   • Alejandro Paz López
   • Andrés Prieto Aneiros
  • Vogais do estudantado
   • Gonzale Silvade Blanco
   • Graciela Méndez Olmos
   • Martiño Rivera Dourado
  • Vogal do PAS
   • Javier Ramos Villares
 • Comisión de Relacións Internacionais

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Mariano J. Cabrero Canosa
  • O/a vicedecano/a de organización académica, secretario/a
   • ​Óscar Pedreira Fernández
  • Representante do profesorado
   • Mario Francisco Fernández
  • Representante do PAS
   • Marta Balado Tarrela
  • Representante do estudantado
   • Alejandro Mayorga Redondo
  • O/A adminstrador/a da facultade (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
 • Comisión de garantía de calidade

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Mariano J. Cabrero Canosa
  • O/a vicedecano/a de calidade, vicepresidente
   • Silvia María Lorenzo Freire
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Marcos Ortega Hortas
  • O/a vicedecano/a de organización académica
   • Óscar Pedreira Fernández
  • Os/as coordinadores/as dos graos e mestrados
   • Javier Parapar López
   • María de los Ángeles Saavedra Places
   • Bertha Guijarro Berdiñas
   • José Manuel Vázquez Naya
   • Javier Pereira Loureiro
   • Miguel Rodríguez Luaces
   • María Luisa Carpente Rodríguez
   • Íñigo Arregui Álvarez
   • Francisco Javier Nóvoa de Manuel
   • Jorge González Domínguez
   • José Rouco Maseda
  • Vogais do profesorado
   • Alberto Valderruten Vidal
   • Juan R. Rabuñal Dopico
  • Vogal do PAS
   • Teresa Rodríguez Facal
  • O/a xefe/a do negociado de asuntos académicos
   • Ana M. García Filgueira
  • Técnico designado pola UTC (sen voto)

Outras comisións

 • Comisión xestora de traballos fin de grao (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O coordinador do grao, presidente
   • Javier Parapar López
  • O secretario da Facultade, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • Representantes do profesorado
   • J. Pedro Cabalar Fernández
   • Miguel Rodríguez Luaces
   • José A. García Naya
   • Carlos Vázquez Regueiro
   • Íñigo Arregui Álvarez
   • Javier Andrade Garda
   • Fernando Bellas Pemuy
   • Alfonso Castro Martínez
   • Enrique Fernández Blanco
   • Juan Monroy Camafreita
   • David Alonso Ríos
   • Noelia Sánchez Maroño
   • Beatriz Pérez Sánchez
   • Jorge González Domínguez
   • Tiago Fernández Caramés
   • Juan Vilar Fernández
 • Comisión de prácticas externas (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais, presidente
   • Adriana Dapena Janeiro
  • Vogais do profesorado
   • Luisa Carpente Rodríguez
   • María José Martín Santamaría
   • Óscar Pedreira Fernández
  • Vogais do PAS
   • Marcos Silvar Sánchez
  • Vogais do estudantado
   • José Manuel Bustabad Alonso
 • Comisión académica do Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática

  • O/a decano/a, presidente
   • Mariano J. Cabrero Canosa
  • O/a secretario/a, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • O/a coordinador/a do MUEI (sen voto)
   • José M. Vázquez Naya
  • Os/as directores/as dos departamentos adscritos
   • Alejandro Pazos Sierra
   • Luis Castedo Ribas
   • Carlos Vázquez Cendón
  • Un representante dos departamentos no adscritos
   • Ramón Miñones Crespo
  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais (sen voto)
   • Adriana Dapena Janeiro
  • O/a xefe/a do negociado de asuntos académicos
   • Ana M. García Filgueira
  • Vogais do estudantado
   • Martiño Rivera Dourado
   • Isidro Vigo Tarrío
 • Comisión de Coordinación do Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática

  • O/a decano/a, presidente
   • Mariano J. Cabrero Canosa
  • O/a secretario/a, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • O/a coordinador/a do título
   • José M. Vázquez Naya
  • O/a coordinador/a do Grao en Enxeñaría Informática
   • Javier Parapar López
  • Coordinadores de asignaturas propias do mestrado
   • 614502001 Planificación estratéxica de sistemas de información
   • 614502002 Dirección de proxectos
   • 614502003 Calidade, seguridade e auditoría informática
   • 614502004 Informática como servizo
   • 614502005 Arquitecturas e plataformas móbiles
   • 614502006 Análise de sistemas de información
   • 614502007 Deseño de sistemas de información
   • 614502008 Interacción, gráficos e multimedia
   • 614502009 Intelixencia de negocio
   • 614502010 Recuperación da información e web semántica
   • 614502011 Prácticas en empresa
 • Comisión Xestora dos Traballos Fin de Máster (MUEI)

  • O/a coordinador/a do título, presidente
   • José M. Vázquez Naya
  • O/a secretario/a da facultade, secretario
   • Marcos Ortega Hortas
  • Vogais
   • Adriana Dapena Janeiro
   • Álvaro Barreiro García
   • Guillermo López Taboada
   • José Carlos Dafonte Vázquez
   • Susana Ladra González

Facultad de Informática de A Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña