Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Calidade

Vostede está aquí

Sistema de Calidade

A FIC ten un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) que busca principalmente garantir a calidade do funcionamento do centro, e particularmente o das titulacións das que éste é responsable. O noso SGIC foi deseñado conforme ás directrices do Programa FIDES-AUDIT da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e está implantado desde o curso 2010/11. A implantación do noso SGIC conforme ás directrices do devandito programa foi certificada pola ACSUG o 31/07/2013, sendo o noso centro un dos primeiros a nivel nacional en acadar esta certificación.

Documentación do Sistema de Garantía Interna de Calidade

Información pública sobre os Títulos (Seguimento de Títulos)

Plan estratéxico do centro

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña