VIII Premio ao mellor TFG Aplicado da FIC

Grao en Enxeñaría Informática

TFG defendidos no curso 2021-2022 (novembro 2021, febreiro, xulio e setembro de 2022) con cualificación de MH.

Máis información na ligazón