Troco de grupo

Apertura de procedemento

O prazo para realizar a solicitude será do 18 ao 20 de setembro do 2017 (ambos días incluídos).

As solicitudes realizaranse de forma telemática no Xestor da FIC.

Posteriormente a Comisión de Docencia revisará as solicitudes e atenderá só aquelas xustificadas documentalmente.