Tecnoloxías cuánticas para a información e as comunicacións

27/11/2018 - 15:30. Aula de Graos

Charla impartida por Vicente Martín. UPM.

Nesta charla revisaremos algúns dos conceptos básicos que subxacen á información e computación cuántica. Primeiro estudaremos algo mais en detalle a criptografía cuántica como exemplo da que está mais próxima á súa aplicabilidade comercial para pasar a examinar outras tecnoloxías cuánticas e o seu posible impacto na informática.