Resolución dos procedementos de "Notificación de Incidencia" e "Permuta"

GEI 2018/19

Xa foron procesadas todas as solicitudes recibidas para os procedementos de "Notificación de Incidencia co Horario" e de "Permuta".

Na entrada "Ou meu horario" do menú de espazos.udc.es, cada solicitante xa pode ver o resultado da súa asignación de grupo/horario.

Se a súa solicitude foi concedida será unha nova asignación, por contra, se foi denegada será a mesma que tiña.