Resolución do procedemento de "Cambio de Grupo"

GEI 2018/19

Xa foron procesadas todas as solicitudes recibidas para o procedemento de "Cambio de Grupo".

Na entrada "O meu horario" do menú de espazos.udc.es, cada solicitante xa pode ver o resultado da súa asignación de grupo/horario.

Se a súa solicitude foi concedida será unha nova asignación, por contra, se foi denegada será a mesma que tiña.

Para máis información: vicedecanato.organizacion.academica.fic@udc.es