Resolución de cambios de grupo

Lista de solicitudes aceptadas e denegadas