Relación definitiva de admitidos e excluidos no Máster Universitario en Intelixencia Artificial (prazo especial estudiantes de sistemas universitarios alleos ao EEES non homologados ou declarados equivalentes).