Relación definitiva de admitidos e excluidos no Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías da Información Cuántica (prazo especial estudantes de sistemas universitarios alleos ao EEES non homologados ou non declarados equivalentes).