Presentación prácticas en empresa curso 2021-2022

https://wiki.fic.udc.es/_media/docencia:grao:presentacion_pe_curso_21-22...

Grabación da sesión: https://web.microsoftstream.com/video/9bb75fde-e247-4c91-9496-4bb6ed9cb523. Por motivos técnicos o enlace é á presentación do segundo cuadrimestre do curso 20-21, pero a información é a mesma. Só cambian as datas, que están actualizadas no PDF anterior.