Premio ao Mellor TFG Aplicado da FIC

Dispoñible en diferido: https://ptfg.fic.udc.es/

Moi interesante para que profesorado e estudantado da facultade, así como as empresas colaboradoras, coñezan os traballos que se desenvolven, e de maneira especial para os matriculados en TFG.

Máis información: https://ptfg.fic.udc.es/