Prazo de solicitudes de avaliación por compensación

Do luns 19 de decembro de 2022 ata o 9 de xaneiro

Normativa:

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/av...

A solicitude de avaliación por compensación ira dirixida, mediante instancia, ao decano, e enviarase preferiblemente a administracion.fic@udc.es dende o correo electrónico institucional do alumno (@udc).