Prazo de solicitude de avaliación por compensación

Do 21 de xuño ata o 11 de xullo