Novidades na contorna de traballo dos equipos informáticos da FIC

Para este segundo cuadrimestre introducíronse novidades na contorna de traballo dos equipos informáticos de aulas e laboratorios da FIC.

Nesta sección (/Seccións/Cecafi e Laboratorios/Laboratorios) da nosa wiki  podedes atopar un breve resumo sobre as devanditas novidades.