Matrícula de primeiro por primera vez. Curso 2021/2022

Instrucións para graos. Grupo de inglés completo.

Curso 2021/22

Matrícula en primeiro curso por primeira vez

NOTA IMPORTANTE: A preferencia de horario da quenda de mañán ou de tarde que se solicita no proceso de matrícula ten únicamente finalidade estátística. O alumnado desta facultade deberá solicitar a súa preferencia de quenda a través das instrucións que se publicarán na web www.fic.udc.es sendo requisito IMPRESCINDIBLE estar dado de alta na plataforma se servizos.udc.es para realizar este trámite (ver Documentación e instrucións básicas curso 2021/2022)

 

Prazas esgotadas para matrículas de primeiro primeira vez no grupo de inglés

O Grado en Enxeñaría Informática da UDC ofértase como titulación plurilingüe, e réxese pola Normativa reguladora da docencia en inglés nas titulacións da UDC. Segundo a normativa, a docencia plurilingüe organízase de tal forma que polo menos un 40% das materias que compoñen o plan de estudos, serán impartidas en inglés. Neste link podes atopar información oficial sobre os estudos en inglés na UDC (incluíndo información sobre a acreditación lingüistica para o acceso).