IX PREMIO AO MELLOR TFG APLICADO DA FIC

Convocatoria dirixida a estudantes da FIC con Traballos Fin de Grao defendidos no curso académico 2022/2023 (novembro de 2022, febreiro, xullo ou setembro de 2023) e que obtiveran unha cualificación de Matrícula de Honra.

Enviouse, por correo electrónico, máis información ao estudantado nesta situación. Para calquera consulta ou incidencia, debe poñerse en contacto co Vicedecanato de Relacións Institucionais da FIC.