Horarios e Calendario de Exames Curso 2020-21

Proposta

Atçopanse publicadas as propostas de horarios e calendario de exames do curso 2020-21 (aprobación si procede na próxima Xunta de Facultade).

https://www.fic.udc.es/gl/horarios-e-exames