GCED e GEI - Oferta de Prácticas en empresa

Segundo cuadrimestre 2022-2023

Publicada a oferta de Prácticas en Empresa do segundo cuadrimestre:

Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

Grao  en Enxeñaría Informática 

Data de solicitude: do 25 de novembro ao 1 de dicembro

O acceso está restrinxido a estudantes activos que cursen o título