Dous equipos da facultade participarán na National Cyber League 2021

National Cyber League 2021

Sitio web oficial do evento: https://www.nationalcyberleague.es/

¿En que consiste?

Trátase dunha dobre competición. “Amateur” entre novos estudantes universitarios e de formación profesional e “Profesional” entre equipos de Forzas e Corpos de Seguridade nacionais e internacionais. Na competición amateur os participantes terán que enfrontarse a un reto de natureza multidisciplinar (técnico, xurídico e comunicativo), tendo así que demostrar as súas habilidades e capacidades na materia. Na competición profesional os participantes terán que enfrontarse a un reto puramente técnico, acorde ao nivel experto das Forzas e Corpos de Seguridade en materia de  ciberseguridade.

Disciplinas

 • Hacking ético: Criptología, esteganografía, pentesting, reversing, informática forense...
 • Comunicación: estrategias comunicativas, informe de incidentes...
 • Jurídica digital, economía y empresa: derecho digital, protección de datos...

Fases da competición amateur

 • CLASIFICATORIA: Mércores 3 de novembro de 2021, ás 15:00 horas, online.
 • SEMIFINALES: Mércores 24 de novembro de 2021, ás 15:00 horas, online.
 • FINAL: Mércores 15 de decembro de 2021, presencial.
  • A fase final (14, 15 y 16 de decembro) tense previsto celebrar en Aranjuez, Centro Universitario de la Guardia Civil.

Equipos da FIC

Quackbomb

Integrantes:

 • Daniel Feito Pin
 • Ignacio Borregán Naya
 • Clara Barrios Hermida
 • Santiago Julio Iglesias Portela
 • Pablo Longueira Failde

the3_n00bs

Integrantes:

 • Martiño Rivera Dourado
 • Manuel Orois García
 • Rubén Pérez Jove
 • Pedro Fernández-Arruti Gallego
 • Julio Jairo Estévez Pereira