Defensa de tese de Tomás Domínguez Bolaño (PD Tecnoloxías da Información e das Comunicacións en Redes Móbiles)

Anuncio de defensa de tese de Tomás Domínguez Bolaño (PD TIC en Redes Móbiles).