**COVID-19** Suspensión de Todas as Actividades Docentes Presenciais

Desde este Viernes 13 de Marzo (incluido)

Seguindo as directrices marcadas pola Xunta, e como se pode ver no comunicado da UDC (https://www.udc.es/gl/novas/Suspendese-a-actividade-docente-presencial-nas-universidades-galegas/), suspéndense todas as actividades docentes presenciais desde mañá, venres 13, incluído.

En canto o centro teña máis información facilitaraa por correo electrónico, páxina web do centro e redes sociais.

Todas as novas que se vaian producindo que afecten á comunidade unviersitaria poden consultarse na web que a universidade habilitou para tal fin: https://www.udc.es/es/prl/vixilancia/coronavirus-2019-ncov/