**COVID-19** Resolución reitoral sobre o pago fraccionado de matrícula 2019/2020

Resolución reitoral do 25 de maio de 2020, mediante a que se deixa sen efecto a resolución reitoral do 19 de marzo de 2020, que modifica o calendario establecido para o pago fraccionado dos prezos públicos de matrícula, e abre un novo prazo para efectuar o devandito pago