**COVID-19** Interrupción do pago do cuarto prazo de matrícula

Máis información: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/002664/document?l...

Extracto da Reslución Reitoral: "Adiar o cuarto prazo de pagamento dos prezos públicos de matrícula até o momento en que perda vixencia o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, como medida necesaria para evitar prexuízos nos dereitos e intereses do estudantado."