**COVID-19** Anuncio de peche do centro

Desde o luns 16 de marzo

Atendendo ás últimas Resolucións Rectorais do 14 de marzo e 15 de marzo que regulan a xestión da crise sanitaria motivada polo COVID-19, informamos a toda a comunidade que o centro permanecerá pechado ata nova orde.

As instrucións particulares dictadas pola universidade poden consultarse na seguinte ligazón: https://www.udc.es/es/prl/vixilancia/coronavirus-2019-ncov/