Computational Learning Algorithms for Large-Scale Datasets

Defensa tese doutoral

Defensa da tese doutoral: "Computational Learning Algorithms for Large-Scale Datasets"

Autor: Diego Fernández Francos

Directores: Amparo Alonso Betanzos e Óscar Fontenla Romero

Data: Venres, 29 de setembro de 2017

Hora:11:00

Lugar: Aula de Graos "Victor Gulías", Facultade de Informática.

Tags: