Charla: Xestión de Proxectos (SolidQ)

25 de setembro. 16:00h. Aula 3.2.

Prazas limitadas. Reserva aquí.

Á hora de empezar cun proxecto, pódensenos expor situacións como “por que non imos facendo e xa vemos sobre a marcha?”, responder afirmativamente a esta pregunta é unha das principais razóns no fracaso dun proxecto.

Unha xestión de proxectos eficiente tradúcese nunha mellora do produto e o investimento nesta parte permitirá xestionar situacións que quedarían nun limbo, por exemplo, como cohesionar ao equipo, como as relacións co cliente, etc.

Para levar a cabo esta xestión, teremos que ‘casarnos’ con algunha filosofía de traballo, o cal en ocasións pode levar a unha revolución na empresa, e necesitaremos dalgunhas ferramentas que nos axuden a ter o control de que fixemos, que tarefas estamos actualmente desenvolvendo e que temos por diante no proxecto.

Índice:

1. Importancia na xestión de proxectos

a. Obxectivos e estratexia

b. Planificación

c. Control e supervisión

d. Avaliación riscos

2. Principais tipos de proxectos

3. Metodoloxía tradicional vs áxil

4. Metodoloxías áxiles

a. Scrum

b. Kanban

c. Scrumban

5. O mundo real