Aula de Formación Informática (AFI)

Cursos Novembro

Aberta a matrícula na Aula de Formación Informática a para os cursos de novembro con prazas libres (Matrícula directa sen preinscripción hasta completar o número de prazas)

CURSOS DE FORMACIÓN DE NOVEMBRO (CURSO 2017/2018)

1. Bases de Datos. Microsoft Access. Do 7 ao 20 de novembro. De 10:30 a 12:30. 

2. Follas de cálculo en Excel. Nivel intermedio. Do 7 ao 16 de novembro. De 16:00 a 18:30.

3. Elaboración de memorias (TFG/TFM/Teses) e documentación avanzada con Microsoft/Libre Office. Do 7 ao 16 de novembro. De 18:40 a 21:10.

4. Programación en Visual Studio .NET: Visual BASIC e C#. Do 21 ao 30 de novembro. De 18:30 a 21:00.

 

NOTA:

Equivalencia nas titulacións non adaptadas ao EEES: 10 horas = 1 crédito de libre elección

Equivalencia nos graos:  20 horas = 1 crédito por partición en actividades universitarias

 

Máis información: www.udc.gal/afi/cursos

Edificio de Servizos Centrais de Investigación. Andar -4.

Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña.

Telf. 981 167 000 (extensión 5797)

afi@udc.es 

Tags: