Asignación de alumnos a grupos/horarios

GEI 2018/19

Acaba de rematar o proceso de asignación de alumnos a grupos/horarios para a titulación do GEI, a través da ferramenta corporativa da UDC https://espazos.udc.es.

Nesa mesma ferramenta, na entrada do menú chamada “as miñas opcións/o meu horario”, cada alumno poderá consultar, a partir das 7:00 AM do día 10/9/2018, o resultado da sua asignación particular.