Asignación de alumnos a grupos de docencia e procedimento de cambio ou permuta de grupo

O procedemento de asignación de estudantes do GEI, GCED e o GIA aos diferentes grupos/horarios finalizou.

Podes ver o grupo que se che asignou, entrando co teu usuario da UDC, na plataforma espazos.udc.es 

Proximamente abriranse os prazos para permuta de grupo (entre estudantes coa mesma matrícula) e solicitude de cambio de grupo (normativa).

Se anuncia a apertura do procedemento de solicitude de cambio de horario e permuta de grupo. En ambos os casos as solicitudes deberán cursarse antes do venres 9 de setembro a través dos respectivos formularios.

- Procedemento de solicitude de cambio de horario por causas xustificadas. Este procedemento poderá empregarse por parte do alumnado do Grao en Enxeñaría Informática (GEI), do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos (GCED) e do Grao en Intelixencia Artificial (GIA) para solicitar cambios nos seus horarios de forma xustificada. Instrucións e información dentro do formulario.

Formulario (require estar autenticado co seu usuario da UDC)

- Procedemento de permuta de horario de mutuo acordo entre dous alumnos. Este procedemento se poderá empregar por parte do alumnado do GEI, GCED e GIA para intercambiar grupos do seu horario con outro alumno de mutuo acordo. O formulario se deberá encher de forma recíproca por parte dos dous alumnos implicados. Instrucións e información dentro do formulario.

Formulario (require estar autenticado co seu usuario da UDC)