Apertura do procedemento de solicitude de cambio de horarios e permuta de grupo

Se anuncia a apertura do procedemento de solicitud de cambio de horario e permuta de grupo. En ambos casos as solicitudes deberán cursarse antes do lunes 13 de setembro a través dos respectivos formularios.

- Procedemento de solicitude de cambio de horario por causas xutificadas. Este procedemento poderá empregarse por parte do alumnado do Grao en Enxeñaría Informática (GEI), e o Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos (GCED) para solicitar cambios nos seus horarios de forma xustificada. Instruccións e información dentro do formulario.

  • Formulario (require estar autenticado co seu usuario da UDC)

- Procedemento de permuta de horario de mutuo acordo entre dous alumnos. Este procedemento se poderá empregar por parte do alumnado para intercambiar grupos do seu horario con outro alumno de mutuo acordo. O formulario se deberá enche de forma recíproca por parte dos dous alummnos implicados. Instruccións e información dentro do formulario.

  • Formulario (require estar autenticado co seu usuario da UDC)