Defensa da Tesis de Doutoramento de Doña Silvia Novo Díaz

Acto de defensa da tese titulada:

Contribuciones metodológicas en modelos de regresión semiparamétricos para datos funcionales

Methodological contributions in semiparametric regression models for functional data

Autora: Silvia Novo Díaz

Directores: Germán Aneiros Pérez y Philippe Vieu

do Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación de Operacións, foi convocado para o día 20 de decembro de 2021, ás 11:00 horas na Aula de Graos Víctor Gulías da Facultade de Informática e por Teams no seguinte enlace.

Fecha del evento: 
Luns, 20 Decembro, 2021 - 11:00