Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Novo método de acceso a equipos de aulas e laboratorios

Cambios no acceso e na contorna de traballo

Troco de grupo

Apertura de procedemento

Permuta de grupo

Apertura do procedemento

Xornadas técnicas de formación

Novos usuarios da FIC

Facultade de Informática da Coruña

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña