Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Tribunais de defensa de TFG - Setembro 2017

Composición, data, hora e lugar de celebración

Novo método de acceso a equipos de aulas e laboratorios

Cambios no acceso e na contorna de traballo

Facultade de Informática da Coruña

Facultade de Informática da Coruña

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña