**COVID-19** Modificacións ao calendario académico e de exames, Curso 2019/20

Aprobación X. Facultade do 05/05/2020, 15/05/2020

O 5 e o 15 de maio de 2020 celebraronse Xuntas de Facultade extraordinarias onde se aprobaron modificacións ao calendario académico e de exames para as materias do segundo cuadrimestre, TFG/TFM e Prácticas en Empresa e de exames da segunda oportunidade. Podedes consultar as modificacións nos espazos habituais de calendarios e exames da web da FIC:

https://www.fic.udc.es/gl/calendarios

https://www.fic.udc.es/gl/horarios-e-exames