Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Laboratories

You are here

(INGLES)

Os laboratorios de prácticas atópanse no andar 0, 1 e 2 da Facultade de Informática (FIC). Os laboratorios de investigación atópanse no andar 0,1 ,2, 3 e 4 da Facultade de Informática e no andar 2 do edificio Área Científica (AC).

Calquera persoa físicas e xurídica pode solicitar a cesión temporal dalgún destes espazos para realizar actividades. A normativa de uso e cesión, os prezos vixentes para cada tipo de instalación así como o formulario de solicitude atópase na páxina web do Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión Económica da UDC. Calquera membro da comunidade universitaria así como organizacións vinculadas á UDC poderá solicitar a cesión gratuita, cubrindo o formulario de solicitude mencionado e unha instancia dirixida ao Decano da Facultade de Informática.

Laboratorios de prácticas

Existen 4 laboratorios de prácticas equipados con equipos informáticos con sistemas operativos Windows e Linux. A maiores, o centro conta con 6 laboratorios wifi (w) e un laboratorio de Electrónica. Todos os laboratorios teñen un equipo do profesor e un cañón de proxección.

laboratorios de prácticas (FIC)
andar nome postos equipos
0 0.1w 48 4
0.2 36 27
0.3 30 30
0.4w 20 0
0.5w 20 0
  0.6 20 0
1 1.1 36 31
1.2 36 31
1.3w 32 2
1.4w 32 2
2 2.1w 40 4
TOTAL 318 137
WIFI 180 -

Laboratorios de Investigación

Existen 10 laboratorios donde desenvolven o seu traballos de investigación o profesorado do centro, os doctorandos en fase de preparacion de tesis e contratados de proxectos de investigación subvencionados polas administracións públicas ou polas empresas.

laboratorios de investigación (FIC)
andar nome grupo de investigación
0 0.1

Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)

Investigadores non adscritos a grupos

0.2

Língua e Sociedade da Información (LYS)

Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA)

1 1.1

Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC)

1.2

Telemática

2 2.1

Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos (RNASA)

2.2

Modelización, Optimización e Inferencia Estadística (MODES)

Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA)

3 3.1

Laboratorio de Bases de Datos (LBD)

3.2

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA)

4 4.1

Information Retrieval Lab (IRLAB)

4.2

Models and Applications of Distributed Systems (MADS)

 

laboratorios de investigación (AC)
andar nome grupo de investigación
2 2.02 Grupo de Tecnología Electrónica y Comunicaciones

 

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña