Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Commissions

You are here

Comisións delegadas da Xunta de Facultade: (INGLES)

 • Comisión permanente

  • O/a decano/a, presidente
   • Luis M. Hervella Nieto
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Iñigo Arregui Alvarez
  • Os/as vicedecanos/as
   • Mariano Javier Cabrero Canosa
   • Adriana Dapena Janeiro
   • Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
   • Daniel I. Iglesia Iglesias
   • Susana Ladra González
  • Os/as directores/as dos departamentos adscritos
   • Bernardino Arcay Varela, departamento de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
   • Antonio A. Blanco Ferro, departamento de Computación
   • Carlos J. Escudero Cascón, departamento de Electrónica e Sistemas
   • Juan M. Vilar Fernández, departamento de Matemáticas
  • Un representante dos departamentos non adscritos
   • Ramón Miñones Crespo
  • Un representante do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • Catro representante do estudantado
   • Elena Botana de Castro
   • Nicolás García Piñeiro
   • Juan Paz Cardeso
   • Raúl Sandomingo Freire
 • Comisión de docencia

  • O/a vicedecano/a de organización académica, presidente
   • ​Susana Ladra González
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Iñigo Arregui Álvarez
  • O/a vicedecano/a de calidade
   • Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
  • Representantes dos departamentos adscritos
   • Marta García Abel, departamento de Matemáticas
   • Beatriz Pérez Sánchez, departamento de Computación
   • Santiago Rodríguez Yáñez, departamento de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
   • Carlos Vázquez Regueiro, departamento de Electrónica e Sistemas
  • Un representante do PAS
   • José M. Rodríguez Pedreira
  • Dous representantes do estudantado
   • Víctor Lamas Sardiña
   • Laura Sande Castro
  • O/a administrador/a do centro (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
 • Comisión de garantía de calidade

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Luis M. Hervella Nieto
  • O/a vicedecano/a de calidade, vicepresidente
   • ​Basilio Bernardo Fraguela Rodríguez
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • ​Iñigo Arregui Álvarez
  • Os/as coordinadores/as dos graos e mestrados
   • Ignacio García Jurado, mestrado en Técnicas Estatísticas
   • Luis A. González Ares, mestrado en Enxeñería Informática
   • Patricia González Gómez, mestrado en Computación de Altas Prestacións
   • Marcos Ortega Hortas, grao en Enxeñaría Informática
   • Carlos Vázquez Cendón, mestrado en Matemática Industrial
  • Dous representantes do profesorado
   • María Luisa Carpente Rodríguez
   • Juan R. Rabuñal Dopico
  • Un representante do PAS
   • Marta Balado Tarrela
  • Dous representantes do estudantado
   • André García Gómez
   • Víctor Lamas Sardiña
  • O/a xefe/a do negociado de asuntos académicos
   • Ana M. García Filgueira
  • Técnico designado pola UTC (sen voto)
 • Comisión de recursos

  • O/a vicedecano/a de recursos informáticos, presidente
   • ​Daniel I. Iglesia Iglesias
  • O/a vicedecano/a de infraestruturas, secretario/a
   • ​Mariano J. Cabrero Canosa
  • Representantes dos departamentos adscritos
   • Bernardino Arcay Varela
   • Manuel C. Arenaz Silva
   • Noelia Barreira Rodríguez
   • Rubén Fernández Casal
  • Un representante do PAS
   • José F. López Castro
  • Dous representantes do estudantado
   • Juan Paz Cardeso
   • Brais Rodríguez Varela
  • O/a coordinador/a do CECAFI (sen voto)
   • Juan C. Illanes Sánchez
  • O/a adxunto/a á vicerreitoría de títulos, calidade e novas tecnoloxías (sen voto)
   • Víctor M. Carneiro Díaz
  • O/a conserxe do centro (sen voto)
   • Alicia Anido Sueiro
 • Comisión de relacións internacionais

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Luis M. Hervella Nieto
  • O/a vicedecano/a de organización académica, secretario/a
   • ​Susana Ladra González
  • Un representante do profesorado
   • Mario Francisco Fernández
  • Un representante do PAS
   • Pablo Calviño Padín
  • Un representante do estudantado
   • Elena Botana de Castro
  • O/a administrador/a do centro (sen voto)
   • M. Pilar Bello Neira
 • Comisión de normalización lingüística

  • O/a decano/a, presidente
   • ​Luis M. Hervella Nieto
  • Dous representantes do profesorado
   • Nieves Rodríguez Brisaboa
   • José R. Sanjurjo Amado
  • Un representante do PAS
   • José Antonio Díaz Maques
  • Dous representantes do estudantado
   • Yésica García Torres
   • Raúl Sandomingo Freire

Outras comisións

 • Comisión xestora de traballos fin de grao (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O coordinador do grao, presidente
   • Marcos Ortega Hortas
  • O secretario da Facultade, secretario
   • Iñigo Arregui Álvarez
  • Doce representantes do profesorado
   • J. Pedro Cabalar Fernández
   • M. Cristina Costoya Ramos
   • Miguel Rodríguez Luaces
   • Noelia Sánchez Maroño
   • José A. García Naya
   • Carlos Vázquez Regueiro
   • Alejandro Quintela del Río
   • Javier Andrade Garda
   • Fernando Bellas Pemuy
   • Alfonso Castro Martínez
   • Juan Ramón Rabuñal Dopico
   • Santiago Rodríguez Yáñez
 • Comisión de prácticas externas (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais, presidente
   • Adriana Dapena Janeiro
  • Tres representantes do profesorado
   • Luis A. González Ares
   • Silvia Lorenzo Freire
   • Santiago Rodríguez Yáñez
  • Un representante do PAS
   • Juan C. Illanes Sánchez
  • Un representante do estudantado
   • Dylan Lema Pais
 • Comisión encargada da elaboración dos regulamentos de traballos fin de grao e de prácticas en empresa (Grao en Enxeñaría Informática)

  • O/a vicedecano/a de relación institucionais, presidente
   • Adriana Dapena Janeiro
  • O/a secretario/a do centro, secretario
   • Iñigo Arregui Álvarez
  • Seis representantes do profesorado
   • J. Pedro Cabalar Fernández
   • Paula M. Castro Castro
   • José A. García Naya
   • Rafael García Vázquez
   • Luis A. González Ares
   • Silvia Lorenzo Freire
  • Un representante do PAS
   • Cristina Ribao Álvarez
  • Dous representantes do estudantado
   • Alejandro Puente Castro
   • Daniel Vázquez Brañas
 • Comisión académica do Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática

  • O/a decano/a, presidente
   • Luis M. Hervella Nieto
  • O/a secretario/a, secretario
   • Iñigo Arregui Álvarez
  • O/a coordinador/a do MUEI (sen voto)
   • Luis A. González Ares
  • Os/as directores/as dos departamentos adscritos
   • Bernardino Arcay Varela
   • Antonio Blanco Ferro
   • Carlos J. Escudero Cascón
   • Juan M. Vilar Fernández
  • Un representante dos departamentos no adscritos
   • Ramón Miñones Crespo
  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais (sen voto)
   • Adriana Dapena Janeiro
  • O/a xefe/a do negociado de asuntos académicos
   • Ana M. García Filgueira
  • Dous representantes do estudantado
   • Ramón J. Casares Porto
   • Daniel Vázquez Brañas
 • Comisión xestora de traballos fin de mestrado (Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática)

  • O/a coordinador/a do MUEI, presidente
   • Luis A. González Ares
  • O/a secretario/a do centro, secretario
   • Iñigo Arregui Álvarez
  • O/a vicedecano/a de relacións institucionais (sen voto)
   • Adriana Dapena Janeiro
  • Catro representantes do profesorado
   • Álvaro Barreiro García
   • J. Carlos Dafonte Vázquez
   • Xoán C. Pardo Martínez
   • Miguel Rodríguez Rubio
 • Tribunal de compensación

  • ​O/a decano/a, presidente
   • Luis M. Hervella Nieto
  • O/a secretario/a do centro, secretario/a
   • Iñigo Arregui Álvarez
  • Tres representantes do profesorado
   • Fernando Bellas Permuy, Antonio A. Blanco Ferro, Ramón Doallo Biempica (titulares)
   • Germán Aneiros Pérez, José Juan Lamas Seco, Nieves Rodríguez Brisaboa (suplentes)
  • Un representante do PAS
   • Alicia Anido Sueiro (titular)
   • Marta Balado Tarrela (suplente)
  • Un representante do estudantado
   • Pablo Cabaleiro Cerviño (titular)
   • André García Gómez (suplente)

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña