Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Prácticas en empresa

1 Ficheiro

Oferta de emprego: Wireless Galicia

6/02/07

Posto vacante: Técnico/Consultor Redes e Sistemas

Ubicación: Galicia (oficina A Coruña)

Necesidade de vehículo propio: Si.

Descrición da oferta: Para ampliar o departamento de Redes e Sistemas seleccionamos un enxeñeiro técnico ou superior de telecomunicaciones con amplos coñecementos en comunicacións. Desenvolverá a súa actividade no ámbito de proxectos de redes e sistemas en deseño, implantación, soporte e mantemento, con especialización en radio.

Participará na realización de propostas técnicas, deseño e documentación para os proxectos de redes e sistemas da empresa (elección de equipos, descrición de tarefas de mantemento, documentación técnica de cada proxecto).