Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Presentacións

1 Ficheiro

Acto de presentación: 1º curso da Enxeñería Informática e 1º curso de Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas

29/09/06

O día luns, 26 de setembro, os alumnos de primeiro curso están invitados ao acto de presentación que terá lugar no Salón de Actos da Facultade ás 10:00 horas.

Interveñen:

  • D. Alberto Valderruten Vidal, decano de la Facultad de Informática.

  • Dña. Teresa Rodríguez Facal, directora de la biblioteca del centro.

  • Dña. Ana Vitales Dopazo, psicóloga SAPE.

  • Victor Carneiro Díaz, vicedecano de recursos.

  • Becarios do Centro de Cálculo, representantes da delegación de alumnos, membros do GPUL (Grupo de Programadores e Usuarios de Linux), representantes do CAF (Comités Abertos de Facultade), membros do AXDIC (Asociación Xuvenil Deportiva de Informática da Coruña)e o técnico da Oficina de Cooperación e Voluntariado.