Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Lexislación e Documentación

  • Extinción das enxeñerías, curso 2012/2013

    Toda disciplina permanece durante 3 cursos académicos en fase de extinción . Durante a fase de extinción non existe docencia ainda que mantense a avaliación co temario e criterios especificados na guía docente. Mantense as convocatorias ordinarias e extraordinarias (decembro, febreiro/xuño e setembro) ... Ler máis »

    14/06/12 1 Ficheiro 2 Enlaces
  • Guía UDC 2009-2010

    Presentación da UDC. Ler máis »

    14/10/09 1 Ficheiro 0 Enlaces