Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Prácticas en empresa

 • Prácticas remuneradas- Orienteed

  Toda a información no documento anexo. Ler máis »

  14/04/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas Santander Crue-Cepyme

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  14/04/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - CINFO

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  31/03/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Practicas remuneradas - iCarto

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  24/03/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - Cachaza Urueña Consulting Atlántico

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  24/03/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - OESÍA

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  17/03/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - Indesnor

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  24/02/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - Oesía

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  24/02/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - EDNON

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  17/02/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - ITG

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  17/02/17 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - Connectis

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  2/12/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - FUE

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  18/11/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - Huawei

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  28/10/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas -IBM

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  23/09/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - R

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  23/09/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas - TID Campus

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  23/09/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas -Alstom

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  23/09/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas remuneradas -oesia

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  9/09/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas -Afigal

  Información no documento que se achega. Ler máis »

  9/09/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas - Ágata technology

  Información do documento que se achega. Ler máis »

  22/07/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas - Beca Feuga PCS

  Información do documento que se achega. Ler máis »

  24/06/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas - ENGASOFT

  Información do documento que se achega. Ler máis »

  24/06/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas - Programa ARGO

  Información do documento que se achega. Ler máis »

  10/06/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas en Cachaza Urueña Consulting Atlantico

  Información do documento que se achega. Ler máis »

  10/06/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas en EVAN MOBILITY

  Información do documento que se achega. Ler máis »

  27/05/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas en Modes

  Información no documento que se achega Ler máis »

  20/05/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en IBM

  Información nos documentos que se achegan Ler máis »

  6/05/16 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Practicas en improving metrics

  información no documento que se achega Ler máis »

  29/04/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas ECOMT

  Documentación no documento que se achega Ler máis »

  22/04/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de practicas, Técnico/a Informático para Beca Feuga

  Información no documento que se achega. Ler máis »

  1/04/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en 3.14 Financial contents

  Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  1/04/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en CINFO

  Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  11/03/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en IBM

  Toda a documentación no documento que se achega. Ler máis »

  12/02/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en iAuditoria

  Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  5/02/16 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Convocatoria das Bolsas Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresa 2015-2016.

  Convocatoria das Bolsas Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresa 2015-2016. Obxectivo: Realizar prácticas profesionais en PEMES Destinatarios: Estudantes de grao e mestrado (oficiais e propios), diplomatura e licenciatura, enxeñaría e arquitectura, ou estar cursando estudos na UDC ao abeiro dun ... Ler máis »

  25/01/16 0 Ficheiros 1 Enlace
 • Publicada a asignación de prácticas externas

  Publicada a asignación de prácticas externas do Grao en Enxeñaría Informática do segundo prazo. Máis información: https://wiki.fic.udc.es/docencia:grao:segundo_prazo Ler máis »

  21/01/16 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta de traballo en Arbentia

  Toda a información no documento que se adxunta. Ler máis »

  27/11/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de traballo en Cofrico

  Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  27/11/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de traballo en MNprogram

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  6/11/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de traballo en SERVICIOS REUNIDOS EXTERNALIZACIÓN SL

  Toda a información no documento adxunto Ler máis »

  16/10/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de traballo en TDS

  Toda a información no documento adxunto Ler máis »

  2/10/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de traballo en Intasa

  Toda a información no documento adxunto Ler máis »

  25/09/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de traballo do grupo de arquitectura de ordenadores

  Toda a información no documento adxunto Ler máis »

  21/09/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Ofertas de traballo en Noruega

  Coordinador de investigación, seguridade informática (Prazo: 1 de Agosto) Enlace. Becario de postdoctorado. Proxecto de investigación en redes de información e comunicación (ICT). Prazo: 1 de Agosto Enlace. Investigador becado Prazo: 1 de Agosto Enlace. 4 Bolsas de investigación. Programación, matemáticas, ... Ler máis »

  31/07/15 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • oferta de prácticas en Lapisoft

  Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  19/06/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en Alcoa

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  19/06/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en Everis

  Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  5/06/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en Everis

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  5/06/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en serviguide

  Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  5/06/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en Vego Supermercados

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  29/05/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • oferta de prácticas en Huawei

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  12/05/15 0 Ficheiros 1 Enlace
 • oferta de prácticas en Tecnocom

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  8/05/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en Appentra

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  24/04/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en grupo-pya

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  10/04/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en SERVICIOS REUNIDOS EXTERNALIZACIÓN SL

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  27/03/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsa Dpto IT en Santiago de Compostela

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  9/03/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en ECOMANAGEMENT TECHNOLOGY

  Toda a información no documento que se adxunta. Ler máis »

  27/02/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en AIESEC

  Toda a información no documento que se adxunta. Ler máis »

  20/02/15 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  5/12/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa

  Toda a información na ligazón anexa. Ler máis »

  28/11/14 0 Ficheiros 1 Enlace
 • Oferta de bolsa de Ingenyus

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  3/10/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa do Departamento de Matemáticas da FIC

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  30/09/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • oferta de bolsa de MNprogram

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  26/09/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa do CERN

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  22/08/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en SATEC

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  18/07/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa remunerada da UDC

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  18/07/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa en Fundación Universidade da Coruña e FERROATLANTICA I+D.

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  4/07/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa en Teimas

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  20/06/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • oferta de bolsas en mip

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  20/06/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsas en Everis

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  13/06/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa en MIP

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  13/06/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas

  Prácticas para recén titulados ou pendentes de proxecto. Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  16/05/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas remuneradas da Fundación Universidade da Coruña

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  9/05/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Ofertas de bolsas de traballo de MNprogram

  Toda a información nos documentos que se achegan. Ler máis »

  2/05/14 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta de bolsa FEUGA en Ecomanagement Technology

  Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  2/05/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas para recén titulados

  Empresa de A Coruña busca un recén titulado para realizar mantemento preventivo dos equipos en rede, soporte de primeiro nivel e mantemento de bases de datos. Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  22/04/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Emprende as túas prácticas convoca 32 novas prazas para a realización de prácticas en start-ups

  As Fundacións Universidad-Empresa (FUE)e José Manuel Entrecanales (FJME) abriron o prazo de presentación de solicitudes(ata o 4 de maio)para participar na cuarta edición do programa Emprende as túas Prácticas, que se desenvolverá durante os meses de xulio e agosto de 2014, en 24 start-ups de base tecnolóxica ... Ler máis »

  2/04/14 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta en prácticas para titulados

  Empresa situada en A Coruña busca estudante recentemente titulado en Enxeñería Informática. A función das prácticas é para apoio ó departamento técnico. Máis información no documento que se achega. Ler máis »

  26/03/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta en prácticas para titulados

  Empresa con centro de traballo en Bergondo, busca estudante recentemente titulado en Enxeñería Técnica en Informática de Xestión ou en Enxeñería Informática. As funcións das prácticas son: mantemento de ERP-SAP dando soporte ós distintos usuarios e programación ABAP. Máis información no documento ... Ler máis »

  26/03/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta para Axudante Técnico en Sistemas

  A empresa MNprogram busca dous Axudantes Técnicos en Sistemas para a súa sede en A Coruña. Máis información no documento que se achega. Ler máis »

  27/02/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Contrato en prácticas para desenvolvedores en Java

  Altia ofrece contrato en prácticas dirixido a Licenciados ou Graduados recentes con coñecementos de Java. Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  20/02/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • bolsas everis para estudantes

  Everis ofrece unha bolsa para 8 estudantes que estean actualmente cursando unha Enxeñería Técnica, Superior ou Grao en Informática (e imprescindible que teñan máis do 50% dos créditos aprobados). Toda a información no documento que se achega. Correo de contacto: spain.mad.hhrr@everis.com ... Ler máis »

  17/02/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Perfil de Redes

  Softtek ofrece un contrato de prácticas para un perfil de Redes. Máis información no documento anexo. Ler máis »

  17/02/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsa universitaria remunerada en Grupo Caamaño

  Grupo Caamaño ofrece unha bolsa universitaria remunerada para estudantes de Enxeñaría Informática ou que finalizou recentemente os seus estudos. Máis información no documento anexo. Ler máis »

  21/01/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Teimas ofrece unha bolsa remunerada para estudiantes

  Teimas, empresa creada por antigos alumnos da FIC ofrece unha bolsa remunerada para estudantes que remataran ou queiran facer o PFC con eles. O posto sería en Santiago de Compostela. Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  10/01/14 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsa en Ecomanagement Technology S.L.

  A empresa Ecomanagement Technology S.L. sita no Polígono de Pocomaco, 4ª avd, parcela 26 I. 15190 de A Coruña ofrece unha Beca Feuga de 3 meses prorrogable para enxeñeiro, enxeñeiro técnico ou grao en informática (ou ben estudantes a falta do proxecto fin de carreira. Valoraránse coñecementos e interese ... Ler máis »

  11/12/13 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Bolsa FEUGA de PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA S.A.

  Oferta de bolsa de emprego para titulados en Enxeñería Técnica e/ou Superior en Informática, ou graduados en Enxeñería Informática. Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  9/12/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Posto de programador informático

  Bolsa con posibilidade de incorporación para programador informático. Realizará tarefas de apoio ó desenvolvemento web e móbil. Toda a información no documento adxunto. Ler máis »

  3/12/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • II Edición bolsa fogar dixital R@C

  Oferta de bolsa de R para o CITIC. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 12 de decembro de 2013 . Máis información no documento anexo. Ler máis »

  29/11/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsa de traballo en CINFO

  CINFO oferta unha bolsa inicial de 6 meses a xornada completa, o proxecto inicial a participar tras a incorporación será "Mantemento evolutivo da plataforma de adquisión de metadatos de EPG e produtos audiovisuais" O lugar onde se desempeñará o traballo será no CITIC. Máis información no PDF adxunto. ... Ler máis »

  26/11/13 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Programa de bolsas de Coremain S.L.U

  Coremain oferta un programa de bolsas para recén licenciados, con ou sen o PFC entregado. Participaran en dous proxectos concretos e cunha duración de 6 meses e remuneradas: Area de Business Process Outsourcing participando nun proxecto de innovación relacionado co sector Telecomunicacións e na área ... Ler máis »

  25/11/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Convocatoria bolsas SANTANDER CRUE CEPYME

  Programa orientado a complementar a formación dos estudantes de universidades españolas, achegándolles a realidade do ámbito profesional, ampliando os seus coñecementos e favorecendo o seu contacto con empresas que poderían facilitarlles a súa inserción laboral. Máis información no documento anexo. ... Ler máis »

  20/11/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • bolsas de traballo para o departamento de programación de mnprogram

  Bolsas de traballo para o Departamento de Programación de MNprogram. Máis información no documento anexo. Ler máis »

  25/10/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • 3ª EDICIÓN DO PROGRAMA EMPRENDE A TÚA PRÁCTICA: AS FUNDACIÓNS JOSE MANUEL ENTRECANALES E UNIVERSIDAD-EMPRESA CONVOCAN PRÁCTICAS EN START-UPS DE BASE TECNOLÓXICA

  A Fundación Universidade-Empresa abriu o prazo de presentación de solicitudes para participar na terceira edición do programa Emprende as tuas Prácticas, que se desenvolverá a partir de xaneiro de 2014 en start-ups de base tecnolóxica en Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña e Ávila. Promovida pola Fundación ... Ler máis »

  22/10/13 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta en Dpto. de Desenvolvemento de empresa adicada os ámbitos financieIros, estratéxicos e de innovación.

  Empresa radicada na Coruña busca becarios para o seu departamento de desenvolvemento con moitas posibilidades de incorporación posterior a empresa. Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  14/10/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • oferta de prácticas para titulados universitarios

  A Fundación universidade-Empresa e CEPSA ofertan 3 prazas convocadas no marco do Programa OPTIMUS para titulados universitarios en Matemáticas, Física e informática. Toda a información no documento que se achega. Ler máis »

  4/10/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Consultora busca estudantes de informática de calqueira curso

  Consultora informática busca estudantes de informática para beca de prácticas. Toda a información no pdf adxunto. Ler máis »

  19/09/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas para enxeñeiro técnico ou superior en Informática

  Entidade financieira ofrece 6 meses de prácticas remuneradas prorrogables a un ano. Toda a información no enlace que se achega. Ler máis »

  2/07/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en importante multinacional financeira

  Importante entidade financeira a nivel internacional ofrece prácticas formativas nas súas distintas sedes europeas (Reino Unido, Alemaña, Austria, Holanda, Polonia, Noruega, Francia, Bélxica, Dinamarca, Portugal, Italia…). Máis información e formulario de inscrición no enlace anexo. ... Ler máis »

  14/06/13 1 Ficheiro 1 Enlace
 • Bolsas de traballo para o Departamento de Programación de MNprogram

  Bolsas de traballo para o Departamento de Programación de MNprogram. Máis información no documento anexo. Ler máis »

  6/06/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas para titulados en Informática

  Toda a información no arquivo que se adxunta. Ler máis »

  4/06/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de verán en Trabe

  En Trabe buscan a alumnos de últimos anos de Enxeñaría Informática ou Grao en Informática que queiran aprender a desenvolver aplicacións web en JEE ou Ruby on Rails. Os requisitos que solicitan son: - Saber algo de Java, Spring, Hibernate e algún framework MVC. - Saber algo de Ruby on Rails. - Saber o que é HTML5, ... Ler máis »

  30/05/13 0 Ficheiros 1 Enlace
 • ALSA lanza o programa de traballo para xóvenes "Muévete"

  ALSA, a compañía de Transporte de Viaxeiros por Estrada, lanza o programa "Muévete" polo que oferta a estudantes e xóvenes licenciados becas para realizar prácticas laborais e adquirir así competencias profesionais nunha compañía líder no seu sector, Ler máis »

  27/05/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta para programadores de aplicacións web

  Oferta de beca para programadores de aplicacións en entorno web, preferiblemente sobre tecnoloxía Microsoft .net Toda a información no enlace que se achega. Ler máis »

  10/05/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas para titulados

  Ofértase unha beca para recén titulados en Enxeñería Técnica ou Superior en Informática. Toda a información pódese atopar no documento adxunto. Ler máis »

  7/05/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta recién titulados en Enxeñería Técnica ou Superior

  Oferta para prácticas remuneradas en plataforma e-learning, desenvolvemneto e mantemento web. Toda a información no enlace que se achega. Ler máis »

  6/05/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas para titulados en informática

  No documento anexo pode consultar a oferta de prácticas para titulados en informática. Ler máis »

  3/05/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de práctica para recién titulado en enxeñería técnica ou superior

  Desenvolvemento de novas necesidades no software de xestión da empresa e mantemento da web, mantemento de servidores e servicios. Toda a información no documento que se achega Ler máis »

  2/05/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • 11ª edición de HP University

  A Fundación Universidad-Empresa abriu o prazo de presentación de solicitudes para participar na 11ª edición de HP University , que se desenrolará durante o próximo mes de setembro na sede de Hewlett-Packard en Madrid. Esta iniciativa ten por obxectivo proporcionar una visión estratéxica e integradora ... Ler máis »

  26/04/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsas Balidea 2013 para titulados/as universitarios/as

  A empresa BALIDEA leva a cabo a súa cuarta convocatoria de bolsas propias, dirixidas a estudantes de último curso ou que remataran recentemente a titulación en Informática, Física ou Telecomunicacións. Ofrécense 10 prazas para desenvolver traballos baseados na análise, deseño e desenvolvemento de sistemas ... Ler máis »

  22/04/13 3 Ficheiros 0 Enlaces
 • Bolseir@s en informática

  Arantia, empresa pertencente á Corporación Televés, busca Bolseir@s en informática titulados en Enxeñaría ou Grao en Informática. Máis información no documento anexo. Ler máis »

  22/04/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empresa de desenvolvemento de software no sector da automoción

  Empresa de Pontedeume-Campolongo ofrece prácticas en desenvolvemento do software nas áreas de Sistemas e de Bases de Datos. Toda a información nos documentos que se achegan. Ler máis »

  15/03/13 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Tres bolsas fogar dixital R@CITIC

  R oferta tres bolsas fogar dixital R@CITIC. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 22 de marzo de 2013 . Máis información no documento anexo. Ler máis »

  5/03/13 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • A Fundación Universidad-Empresa convoca 34 bolsas CITIUS para titulados en Roche

  As prácticas, destinadas a Enxeñeiros (Informáticos, Industriales, Mecánicos, Civiles e de Telecomunicacións), e titulados nas áreas de ADE/Economía, Recursos Humanos e Ciencias da Saude, desenvolveranse en Roche, compañía líder  no sector da saude. Información no enlace. ... Ler máis »

  14/12/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Everis inicia novo proceso en novembro para ocupar 3 prazas en prácticas

  Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rapidamente ao mundo da consultaría mentres finalizas os estudos. Estas van dirixidas a enxeñeiros superiores ou técnicos a falta de Proxecto Fin de Carreira e/ou asignaturas de último curso. Máis información no arquivo adxunto. ... Ler máis »

  15/11/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en Balidea Consulting & Programming

  Balidea Consulting & Programming na súa fase de expansión, precisa incorporar recién licenciados ou estudantes de último curso de Matemáticas, Enxeñerías Informáticas, Física ou Enxeñería de Telecomunicacións. A oferta detállase no arquivo adxunto. Ler máis »

  13/11/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Programador para o proxecto Teixo

  TEIMAS DESENVOLVEMENTO SL, empresa TIC adicada ao desenvolvemento de solucións SaaS para o sector medioambiental, oferta un posto de Programador para o proxecto Teixo ( http://teixo.es ). Teixo é a primeira plataforma web para empresas e administracións implicadas no ciclo de produción, recollida e ... Ler máis »

  6/11/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • 3 bolsas de Programador de Aplicacións en Internet

  Ivory Soluciones ofrece tres bolsas de Programador de Aplicacións en Internet . Titulación requirida: Enxeñeiro Superior en Informática ou Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión . Máis información no PDF anexo. Ler máis »

  1/10/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Bolsa FUAC

  Empresa PYME require informático de último ano: - Informático de último ano, ou recén titulado - Que teña experiencia en páxinas web, principalmente - Horario: Xornada de 9:00 a 14:00 - Contratación: Bolsa FUAC Para solicitar máis información ou interesados diríxanse a inglessept12@gmail.com ; ou ben ... Ler máis »

  21/09/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Praza en prácticas

  Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rapidamente ao mundo da consultaría mentres finalizas os estudios. Everis inicia un novo proceso en setembro para ocupar 1 praza en prácticas. Máis información no PDF anexo. Ler máis »

  27/08/12 0 Ficheiros 1 Enlace
 • Operadores de Rede - Empresa UNISYS

  Empresa: UNISYS Nome da práctica: Operadores de Rede Número de plazas: 3 Titulación: Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas. Requisitos: Estar matriculado no curso académico actual e ter más do 50% de créditos aprobados Para máis información inscribirse no portal de emprego. Persoa de contacto: ... Ler máis »

  5/06/12 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Operadores de Red - Empresa UNISYS

  Empresa: UNISYS Nombre de la práctica: Operadores de Red Número de plazas: 3 Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Requisitos: Estar matriculado en el curso académico actual y tener más del 50% de créditos aprobados Ler máis »

  5/06/12 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta Prácticas Titulados e Estudantes en Informática no Sector da Banca

  Empresa: Sector banca Ubicación: A Coruña Departamento: Desenvolvemento e Programación Nº de prazas: 2 Titulación: Enxeñeiro Informático/Enxeñeiro Técnico Informático Nivel de Inglés: Medio Funcións: desenvolvemento de aplicacións informáticas Duración da beca: Entre 6 e 12 meses Axuda económica: ... Ler máis »

  23/05/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de empresa verán 2012 en Igalia

  Igalia ofrece por undécimo ano consecutivo a posibilidade de realizar prácticas na empresa durante este verán nas súas instalacións de A Coruña ou Pontevedra, a Enxeñeiros en Informática ou Enxeñeiros Técnicos en Informática con máis do 50% dos créditos superados. Para mais información ver o documento ... Ler máis »

  16/05/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE E MANTEMENTO DE XESTIÓN

  EMPRESA:DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE UBICACIÓN: A CORUÑA DEPARTAMENTO: DESENVOLVEMENTO Y MANTEMENTO DE SOFTWARE DE XESTIÓN Nº DE PLAZAS: 1 TITULACIÓN:ENXEÑEIRO INFORMATICO/ENXEÑEIRO TÉCNICO INFORMATICO NIVEL DE INGLES: MEDIO Ler máis »

  16/03/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • OFERTA PRÁCTICAS TITULADOS Y ESTUDIANTES INFORMÁTICA

  EMPRESA: DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE LOCALIZACIÓN: OLEIROS (A CORUÑA) DEPARTAMENTO: PROGRAMADOR DE DESENVOLVEMENTO INFORMATICO NÚMERO DE PRAZAS: 1 TÍTULO: ENXEÑEIRO DA COMPUTACIÓN Ler máis »

  16/03/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Everis inicia novo proceso en febreiro para ocupar 2 prazas en prácticas

  Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rapidamente ao mundo da consultaría mentres finalizas os estudios. Iniciamos un novo proceso en febreiro para ocupar 2 prazas en prácticas: • Titulación: Enxeñeiros superiores ou técnicos a falta de Proxecto Fin de Carreira e/ou asignaturas ... Ler máis »

  17/02/12 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Erasmus Prácticas (Reino Unido)

  Oferta de Erasmus Practicas en Reino Unido Ler máis »

  22/12/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • oferta de "Erasmus Prácticas"

  Oferta de "Erasmus Prácticas" en Hungría Ler máis »

  22/12/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas para Estudantes Erasmus

  Oferta de prácticas no proxecto SmartVineyard levado a cabo la Universidade de Budapest de Tecnoloxía e Economía en Hungría. É un grupo xoven, entusiasta e traballador de estudantes e empresarios buscando estudantes de Erasmus para compartir o traballo no desenvolvemento de productos. Ofrécese traballar ... Ler máis »

  16/12/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de emprego - Desenvolvemento de aplicacións móbiles con Android

  Empresa : Contact Comunicación SLNE Dirección: Tecnopole, Rúa de Vigo 2. San Cibrao das Viñas. 32900. Ourense Tipo de oferta: Xornada completa en Ourense Destinatarios: Enxeñeiros informáticos recén titulados ou con poucas asignaturas para titularse. Requisitos: Coñecemento para o desenvolvemento ... Ler máis »

  29/11/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas: EVERIS

  Everis inicia novo proceso en novembro para ocupar 2 prazas en prácticas Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rapidamente ao mundo da consultaría mentres finalizas os estudios. Iniciamos un novo proceso en xullo para ocupar 2 prazas en prácticas • Titulación: Enxeñeiros superiores ... Ler máis »

  10/11/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en EEUU (Bolsa Argo): DISASHOP SL (Inxenieiro Superior Informática)

  1. TECNICO (50%) • Configuración de terminais TPV’s, tanto de fabricación propia DS como de terceiros (Ingenico, Verifone).• Instalación de terminais TPV’s nos puntos de venda • Seguemento y cerre das incidencias técnicas co punto de venda. 2. FUNCIONAL E DE NEGOCIO (50%) • Soporte ás labores administrativas ... Ler máis »

  26/10/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta Prácticas : Desenvolvemento web e-commerce

  Nome dá Empresa: pescAvante Irene Virginia Vaela Yéboles Dirección: Peirao dá Palloza, Almacén G-9 Tipo de Oferta: Prácticas Destinatarios: Alumno/a que desexe crear unha páxina web con e-comerce para ou sector pesqueiro e marisqueiro galego. Requisitos: Coñecementos necesarios para ou desenvolvemento ... Ler máis »

  28/09/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta prácticas titulados e estudantes

  * Empresa : Situada en Vigo * Departamento : Departamento sector privado * Nº de prazas: : 2 * Titulación : Enxeñeria Informática titulado o estudantes último curso * Nivel de Ingles : Alto * Nivel alto en programación en tecnoloxías Java, en línguaxe SQL, en informática de xestión e XML * Funcións: Participar ... Ler máis »

  1/09/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas PHP 5 Desarrollador / FrameWork - Barcelona

  Flyzik.com oferta prácticas para mellorar as ferramentas de PHP e o sitio web. * Coñecementos necesarios : PHP 4/5 - HTML/CSS - XML - Javascript . Tamén o coñecemento do FrameWork Symfony-AJAX é un plus. * Ofertase 2 prácticas: unha de duración entre 1 e 3 meses , a outra con duración de 4 a 6 meses Interesad@s envíar ... Ler máis »

  22/08/11 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas desenvolvemento de aplicacións Iphone

  Flyzik.com oferta prácticas para participar na implementación dunha aplicación móbil (Iphone, principalmente) que formará unha nova interfaz do seu sitio web. A aplicación vai utilizar unha ampla gama de tecnoloxías : -Sincronización cunha base de datos -MySQL -Json -Objective-C -Contact sync * Requirimentos: ... Ler máis »

  22/08/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas/becario: Fundación Alia2

  - Prácticas ON-LINE * Nome dá empresa: Fundación Alia2 * Dirección: Rúa Demóstenes 14, CP 28232, Las Rozas de Madrid * Tipo de oferta: prácticas/bolseiro * Destinatarios: alumnos de enxeñería informática, enxeñería técnica en informática de sistemas, enxeñería técnica en informática de xestión, e máster ... Ler máis »

  10/08/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en EEUU (Bolsa Faro): Enxeñeiro Superior dous últimos anos de carreira (Informática, Teleco, Industriais)

  Requisitos: * Enxeñeiro Informático, Telecomunicacións, Industrial, ou similar. * Preferible con algunha experiencia demostrable na instalación/configuración de equipos informáticos. * Coñecementos informáticos: office, linguaxes de programación. * Autosuficiente, con motivación e ganas ... Ler máis »

  22/07/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de empresa en Portomuiños

  Funcións a desenvolver: Administración,trazabilidad, informática, calidad, optimizacion de procesos, comercio. Período apx.(meses): 3 Xornada (horas): 5-8 Localidade: Cerceda Máis información no arquivo adxunto Ler máis »

  8/07/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Everis: 4 prazas en prácticas

  Everis inicia novo proceso en xullo para ocupar 4 prazas en prácticas Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rapidamente ao mundo dá consultaría mentres finalizas os estudos. * Titulación: Enxeñeiros superiores ou técnicos a falta de Proxecto Fin de Carreira e/ou materias de ... Ler máis »

  1/07/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta prácticas titulados e estudantes con poucas materias pendentes

  * EMPRESA: CTAG - Centro Tecnolóxico de automoción de Galicia * CENTRO DE TRABALLO: O Porriño (Pontevedra) * DEPARTAMENTO: Inrotaiment e Software * Nº DE PRAZAS: 3 * TITULACIÓN: Enxeñeiro/a Técnico o Superior Informático * FUNCIÓNS: Programación en C/C ++ ,probas de validación de software. * Integración ... Ler máis »

  29/06/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas para Enxeñeiro/a Informático

  * CENTRO DE TRABALLO: A Coruña * DEPARTAMENTO: TIC (Técnoloxia da información e comunicación) * Nº DE PRAZAS: 1 * TITULACIÓN: Enxeñeiro/a Técnico o superior informático * FUNCIÓNS: Supervisar e mellorar soporte informático, implantar novos procesos informáticos, elaborar manuais, asistencia a usuarios, ... Ler máis »

  17/06/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Becas Internacionais de Malasia. Estudios de Posgrado e Post Doctorados.

  O Ministerio de Educación Superior de Malasia lanzau o programa de *Becas Internacionais de Malasia (MIS) para estudios de Posgrado e Post Doctorado no período académico 2011/2012*. Este programa é unha nova iniciativa do Goberno de Malasia para elevar o MIS como un programa de becas de prestixio que atraiga ... Ler máis »

  2/06/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas Departamento Informático

  A empresa EUROCEN EUROPEA DE CONTRATAS S.A , sita na Coruña-Matogrande, selecciona alumno/a en réxime de prácticas que se atope cursando o grao en enxeñería Informática para colaborar en: * Actualización, configuración, e Xestión dos servidores. * Garantir as perfectas comunicacións. * Xestionar os ... Ler máis »

  30/05/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Convocatoria de prácticas en empresas para estudantes FEUGA

  A fundación empresa-Universidade Galega Feuga, oferta prácticas en empresas para o 2011, dirixida a estudantes das tres universidades galegas que superen o 50% dos créditos necesarios para obter o título universitario cuxas ensinos estivesen cursando e que no momento de presentar a documentación non ... Ler máis »

  26/05/11 3 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas de empresa verán 2011 en Igalia

  Igalia, empresa galega de Software Libre, ofrece por décimo ano consecutivo a posibilidade de realizar prácticas na empresa durante este verán nas súas instalacións da Coruña ou Pontevedra, a Enxeñeiros en Informática ou Enxeñeiros Técnicos en Informática con máis do 50% dos créditos superados. * Un total ... Ler máis »

  19/05/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • AIESEC - Programa de Prácticas

  AIESEC anuncia prácticas profesionais remuneradas para informática. Desenrolo de aplicacións web, mantemento de bases de datos ou aplicacións para móbiles en diferentes países do mundo como Alemaña, EEUU ou Brasil. Mellora o teu currículum e vive unha boa experiencia no estranxeiro. Esíxese nivel básico ... Ler máis »

  11/05/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Celtraprix - Oferta de Prácticas

  Funcións: configuración de sistemas e soporte, análise e explotación de Sistemas de Xestión e Sistemas Gráficos. Máis información no arquivo adxunto. Ler máis »

  5/05/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Inditex - Prácticas Enxeñeiro Informático

  Máis información no arquivo adxunto. Ler máis »

  3/05/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas verán en Montreal (Canadá)

  Babel Media é unha compañía con sede central en Brighton (Inglaterra) e que conta tamén con unha oficina en Montreal (Canadá). Empresa especializada no servicio de control de calidad de localización para compañías de videoxogos. Na actualidad, Canadá é un mercado moi importante na industria dos videoxogos ... Ler máis »

  25/04/11 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Avansig – Oferta contrato prácticas remuneradas

  Avansig, empresa especializada na Enxeñería do Software e orientada a o desenvolvemento de novas ferramentas e aplicacións no campo da informática e dos Sistemas de Información Xeográfica, oferta a través de la Fundación Universidade da Coruña (FUAC) un contrato de prácticas remuneradas a estudantes ... Ler máis »

  25/04/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Avansig – Oferta proxecto de fin de carreira a través de prácticas remuneradas

  Avansig, empresa especializada na Enxeñería do Software e orientada a o desenvolvemento de novas ferramentas e aplicacións no campo da informática e dos Sistemas de Información Xeográfica, oferta a través de la Fundación Universidade da Coruña (FUAC) un contrato de prácticas remuneradas dirixido a estudantes ... Ler máis »

  25/04/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta Vitae

  Programador(a) Junior en Microsoft BI Máis información no documento adxunto. Ler máis »

  15/04/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta bolsa Enxeñeiro/a Informático/a

  Titulación: Estudante de terceiro ou cuarto curso de Enxeñaría Informática Empresa: Hércules de Ediciones Correo-e de contacto: frodriguez@herculesediciones.es Funcións: Realización de tarefas de deseño e desenvolvemento de páxinas web, dixitalización de contidos. Duración: Bolsa inicial de ... Ler máis »

  7/04/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Becari@s en Informática en Arantia

  Empresa en pleno crecimiento, perteneciente a la Corporación Televés, especializada en la integración y adaptación de las Tecnologías de la Información y comunicación, precisa personal para incorporar a su Dpto. de I+D . Condicións: -Duración: Para incorporarse a través dun programa en prácticas para ... Ler máis »

  22/03/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Beca remunerada para traballar en una empresa con sede en Sta. Cristina

  A Fundación Universidade da Coruña trámita unha beca remunerada para traballar nunha empresa con sede en Sta. Cristina. . Condicións: -Duración: 500 horas por curso académico. -Retribución: 300€/MES en horario de 9:30 a 14:00. -Funcións: Desarrollo dun sistema de reservas web conexionado a un sistema ... Ler máis »

  17/03/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Everis inicia novo proceso en abril para ocupar 4 prazas en prácticas

  Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rapidamente ao mundo da consultaría mentres finalizas os estudios. Iniciamos un novo proceso en outubro para ocupar 4 prazas en prácticas • Titulación: Enxeñeiros superiores ou técnicos a falta de Proxecto Fin de Carreira e/ou asignaturas ... Ler máis »

  15/03/11 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta para Trileuco Solutions para Enxeñeiro Informático, ou alumno pendente do proxecto de fin de carreira

  Trileuco Solutions busca Enxeñeiro Informático, ou alumno pendente do proxecto de fin de carreira, que se sinta cómodo traballando en entornos Unix e desenvolvendo aplicacións coa plataforma Java. Algúns dos frameworks cos que traballarías serían Spring, Hibernate, Wicket, Play! Framework,... ou ... Ler máis »

  10/03/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Proxecto Fin de Carreira Teimas Desenvolvemento

  TEIMAS DESENVOLVEMENTO SL, empresa TIC adicada ao desenvolvemento de solucións SaaS para o sector medioambiental. OFERTA PROXECTO DE FIN DE CARREIRA • Desenvolvemento de plataforma de interconexión de datos ambientais entre empresa e administracións COÑECEMENTOS DESEXABLES • Programación en Ruby ... Ler máis »

  2/03/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta Bolsa de Prácticas Teimas Desenvolvemento SL

  TEIMAS DESENVOLVEMENTO SL, empresa TIC adicada ao desenvolvemento de solucións SaaS para o sector medioambiental. REQUISITOS: • Estudante de último curso • Programador para o proxecto Teixo (http://teixo.es) primeira plataforma web para empresas e administracións. COÑECEMENTOS DESEXABLES: • Programación ... Ler máis »

  2/03/11 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Convocatoria de prácticas en empresas para estudantes FEUGA

  A fundación empresa-Universidade Galega Feuga , oferta prácticas en empresas para o 2010, dirixida a estudantes das tres universidades galegas que superen o 50% dos créditos necesarios para obter o título universitario cuxas ensinos estivesen cursando e que no momento de presentar a documentación non ... Ler máis »

  22/10/10 3 Ficheiros 0 Enlaces
 • oferta bolsas remuneradas BALIDEA C&P

  BALIDEA C & P oferta bolsas remuneradas para traballar en Santiago de Compostela. CONDICIÓNS: Ofrecemos a incorporación ó noso plan de carreira profesional.Este consiste nunha primeira fase de 6 meses cunha bolsa de 700 €/mes. De resultar satisfactoria para ambas partes o plan continúa coa incorporación ... Ler máis »

  14/10/10 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta: Bolsa de prácticas Galchimia

  GalChimia, empresa adicada á Investigación e Desenvolvemento no campo da Química Orgánica oferta unha bolsa de prácticas para un titulado/a en Enxeniería Técnica ou Superior en Informática por un período de 6 meses no Departamento de TI da empresa. Coñecementos requeridos: - Mantemento de ordenadores ... Ler máis »

  14/10/10 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Everis inicia novo proceso en outubro para ocupar 4 prazas en prácticas

  Everis dispón dun programa de prácticas, deseñado para integrarse rápidamente ao mundo da consultoría mentres finalizas os estudios. Iniciamos un novo proceso en outubro para ocupar 4 prazas en prácticas • Titulación: Enxeñeiros superiores ou técnicos a falta de Proxecto Fin de Carreira e/ou asignaturas ... Ler máis »

  30/09/10 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Everis. 4 prazas en prácticas

  Everis dispón dun programa de prácticas para ti, deseñado para integrarte rápidamente ao mundo da consultoría mentres finalizas os teus estudios. Oferta: 4 prazas en prácticas • Titulación: Enxeñeiros superiores ou técnicos a falta de Proxecto Fin de Carreira e/ou asignaturas de último curso. • Obxectivo: ... Ler máis »

  10/05/10 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • PRÁCTICAS DE VERÁN - PROGRAMA TEMPUS

  A Fundación Universidade da Coruña (FUAC), é plenamente consciente de que as empresas desempeñan unha función importante na formación dos universitarios, é por iso que decidimos por en marcha a III edición do PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE VERÁN TEMPUS como complemento da formación que adquiren na Universidade. ... Ler máis »

  29/04/10 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Práctica convocada no Portal de Emprego da UDC

  Trátase dunha práctica remunerada con 600€ ao mes. Como requisito, ter superados o 50% dos créditos da titulación. O prazo de inscripcións remata o vindeiro 30 de Abril . Os/as interesados/as deberán inscribirse no Portal de Emprego UDC, a través da páxina web da universidade http://www.udc.es/principal/ga/ ... Ler máis »

  19/04/10 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Oferta estancia de prácticas Erasmus en empresa Eslovena

  Oferta para a realización dunha estancia Erasmus Prácticas na empresa Adamsoft d.ou.ou ..Ver condicións arquivo adxunto Ler máis »

  29/12/09 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Programa de prácticas en empresas para estudantes organizado por FEUGA

  Prazo de presentación de solicitudes: ata o 1 de xuño de 2009 Máis información:na páxina www.feuga.es/BesBeConvocatorias.aspx Ler máis »

  26/05/09 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Información Programa Tempus

  As empresas desempeñan un labor imprescindible na formación dos universitarios, complementando a posta en práctica dos coñecementos que se adquiren na Universidade e facilitando a adquisición de competencias profesionais. O Programa de Prácticas TEMPUS é unha ferramenta axeitada e eficaz para a captación, ... Ler máis »

  19/05/09 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de Empresa Verán 2009 en Igalia

  Igalia, empresa galega de Software Libre, ofrece por oitavo ano consecutivo a posibilidade de realizar prácticas na empresa durante este verán nas súas instalacións de A Coruña ou Pontevedra, a Enxeñeiros en Informática ou Enxeñeiros Técnicos en Informática con máis do 50% dos créditos superados. Se estás ... Ler máis »

  12/05/09 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • practicas en empresas: Wireless Galicia

  Wireless Galicia ofrece bolsa remunerada para incorporación en proxecto final de cliente, coas seguintes funcións/actividades: - Mantemento tanto a nivel de sistema operativo como de hardware dunha rede dotada de 60 equipos. - Mantemento da intranet da empresa. - Vixilancia e configuración da seguridade ... Ler máis »

  4/06/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Programa de Prácticas TEMPUS

  Dende a Fundación Universidade da Coruña infórmase da posta en marcha do I Programa de Prácticas TEMPUS. A FUAC, é plenamente consciente de que as empresas desenvolven unha función importante na formación dos universitarios, complementando a posta en práctica dos coñecementos que se adquiren na Universidade ... Ler máis »

  4/06/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de Verán en empresas: FEUGA

  FEUGA presenta o convenio de cooperación educativa para pácticas de verán en empresas. Dirixido a estudantes universitarios que superen o 50% dos créditos necesarios para obter o título universitario. O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de Xunio de 2008 ** Máis información arquivos adxuntos ... Ler máis »

  26/05/08 2 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas en empresa: Igalia

  Igalia, empresa galega de Software Libre, ofrece por sétimo ano consecutivo a posibilidade de realizar prácticas na empresa durante este verán, nas súas instalacións de A Coruña ou Pontevedra, a Enxeñeiros en Informática ou Enxeñeiros Técnicos en Informática con máis do 50% dos créditos superados. -Un ... Ler máis »

  6/05/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Practicas remuneradas en Altia

  Altia Consultores busca Estudiantes de último curso de Enxeñería Técnica Informática e Enxeñería Informática con coñecementos en Java/J2EE e SQL interesados nunha oferta de prácticas remuneradas. Duracion: 3 meses Traballo a realizar: Participación en proxectos de desenrolo de sistemas informáticos ... Ler máis »

  29/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en Matchmind

  Matchmind ofrece 4 prazas de prácticas na empresa a Enxeñeiros Superiores ou Enxeñeiros Tecnicos As prácticas terán unha duración de 3 meses cunha remuneración de 700¿ brutos/mes, á finalización das mesmas de ser satisfactoria para ambas partes ofrécese a posibilidade de incorporación á plantilla da ... Ler máis »

  28/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas en Simply Smart S.L.

  A empresa SIMPLY SMART S.L., con sede en Santiago de Compostela, oferta duas bolsas de traballo remuneradas. · Requisitos: - Estudante de enxeñería Técnica ou Superior - Coñecementos en JAVA, PHP ou ambas - Coñecementos de administración Linux-Windows - Coñecementos de Networking - Inglés Técnico leído ... Ler máis »

  28/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Proxecto fin de Carreira en R

  A empresa de comunicacións R tutela o teu proxecto fin de carreira en: ¿Sistema de apoio en tempo real á operación de servizos de telelecomunicación" Requisitos: ¿ Estudante de 5º de Enxeñería Informática, e poseer coñecementos de PhP, Python, Eclipse e Oracle. Ofrecemos: Beca remunerada para desenrolar ... Ler máis »

  25/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de practicas en Xema Comunicacion Global

  A Fundación Universidade de A Coruña tramita unha oferta de prácticas para traballar na empresa Xema Comunicación Global, con sede na Coruña, como programador­consultor desenrolador de páxinas web. Participará no desenvolvemento de aplicacións, actualizacións e mantemento de páxinas web dinámicas ... Ler máis »

  22/04/08 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas na CRTVG

  Prácticas remuneradas na CRTVG Con cargo a un convenio de colaboración entre a Televisión de Galicia e o departamento TIC para o estudo de viabilidade da implantación dun CMS corporativo, requírese un titulado en Enxeñería Informática, Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas, Enxeñería Técnica ... Ler máis »

  16/04/08 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • bolsa remunerada: Isolux Corsán

  O Grupo Isolux Corsán, S.A. ofrece unha bolsa remunerada de Técnico de Redes e Sistemas. A finalidade da bolsa é o mantemento de instalacións e equipos informáticos, redes de datos, telefonía e aplicacións propias. Requisitos: - Estudantes de último curso ou a falta de poucas asignaturas para finaliza-la ... Ler máis »

  8/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • bolsas remuneradas: BALIDEA C&P

  BALIDEA C & P tramita 5 bolsas remuneradas para traballar en Santiago de Compostela. Require enxeñeiros técnicos ou superiores en informática. Non é imprescindible ter rematado o proxecto de fin de carreira. Ofréce a incorporación ó seu plan de carreira profesional, que consiste nunha primeira fase ... Ler máis »

  4/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas formativas remuneradas: CIS de Ferrol

  Convócanse 3 prazas de prácticas formativas para o Centro de Innovación e Servicios de Galicia, en Ferrol. Dirixido a: Estudantes da Enxeñería en Informática Postos que se ofertan: 1 praza para a Unidade de Informática e Comunicacións 2 prazas para a unidade de Deseño e Simulación Virtual. persoa de contacto ... Ler máis »

  3/04/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas remuneradas en Faro de Vigo

  O xornal Faro de Vigo, con sede en Chapela-Redondela oferta unha praza para prácticas cunha duración de 4 meses. REQUISITOS: - Estudantes de último curso ou recén licenciados en Enxeñería de Telecomunicacións ou Informática. - Incorporación inmediata. - Preferiblemente residentes en Vigo e inmediacións. ... Ler máis »

  26/03/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empreas: SATDATA TELECOM, S.L.

  A Fundación Universidade de A Coruña tramita unha oferta de prácticas para traballar na empresa SATDATA TELECOM, S.L. con sede en Culleredo. Condicións: -Duración: 3 meses prorrogables -Horario: luns-venres de 8:00 a 13:30 -Axuda económica: 560 euros netos/mes Requisitos: Estudante de Enxeñería Técnica ... Ler máis »

  11/03/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empreas: SATDATA TELECOM, S.L.

  A Fundación Universidade de A Coruña tramita unha oferta de prácticas para traballar na empresa SATDATA TELECOM, S.L. con sede en Culleredo. Condicións: -Duración: 6 meses prorrogables -Horario: luns-xoves de 8:00 a 13:00 e de 15:00 a 18:00; venres de 8:00 a 14:00 -Axuda económica: 750 euros netos/mes Requisitos: ... Ler máis »

  11/03/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en IAGA

  A Fundación Universidade De A Coruña tramita unha oferta de prácticas para traballar na empresa IAGA Gestión de Inversiones S.L. con sede en A Coruña- CONDICIÓNS: -Duración: 6 meses prorrogables. -Horario: Luns-Venres: 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 -Axuda económica: 700¿ Brutos/mes REQUERIMENTOS: -Titulación: ... Ler máis »

  5/03/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta Proxecto Fin de Carreira

  CINFO tutela o teu Proxecto Fin de Carreira sobre algún destes temas: -Desenrolo de aplicacións para a televisión dixital interactiva (tecnoloxías MHP e OpenTV). -Desenrolo web en xeral (JSP, PHP, HTML, JavaScript, CSS, ...). -Utilización de xestores de contidos ¿Content Server Enterprise Edition¿ ... Ler máis »

  4/03/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • prácticas en empresas: cinfo

  CINFO, empresa filial de R dedicada a servizos interactivos na rede e na televisión dixital: Crea plan de prácticas remuneradas para estudiantes de 4º e 5º curso de Enxeñería Informática. As prácticas realizaríanse dúas tardes á semana durante un mes de forma estable ó largo do ano. Interesados enviar C.V. ... Ler máis »

  4/03/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas na fundación CTAG

  A FUNDACIÓN CTAG, ubicada en no Polígono Industrial A Granxa Rúa A Parcelas 249-250 en O Porriño (Pontevedra) oferta unha praza de Becario para o departamento de Infotaiment and Software na Dirección de Innovación. Destinatarios: Estudantes de Enxeñería informática pendentes do PFC ou ben con poucas asignaturas ... Ler máis »

  21/02/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas Remuneradas: Adiante Nuevas Tecnologías

  · Empresa: Adiante Nuevas Tecnologías. . Tipo de oferta: Duas becas de prácticas remuneradas. . Duración: tres meses (de marzo a maio). . Salario: 1.500 ? brutos (total nos tres meses). . Destinatarios: Estudantes do último curso de Enxeñería superior ou técnica. . Requisitos: Coñecementos de programación ... Ler máis »

  30/01/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas: Hospedaxes

  HOSPEDAXES. www.hospedaxes.com , empresa xoven con sede na Coruña busca programador-consultor para prácticas remuneradas. *Duración: 3 meses (3 horas de luns a venres en horario de 16:30 a 19:30h) . Máis información no documento adxunto. Ler máis »

  17/01/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas : BALIDEA C&P

  A Empresa BALIDEA C & P tramita a través da Fundación Universidade da Coruña, 5 bolsas remuneradas para taballar en Santiago de Compostela. Dirixido a: Enxeñería Técnica Superior en Informática (non é imprescindible PFC). Máis información no arquivo adxunto. ... Ler máis »

  16/01/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empresas: LOROESTUDIO S.L.

  A Fundación Universidade da Coruña tramita una oferta en prácticas para traballar en LOROESTUDIO s.l., con sede en Ferrol, de 3 a 6 meses. Requisitos: - Enxeñeiro Técnico / Superior en Informática - Formación en Java e coñecementos en j2me. * Para máis información consultar o arquivo adxunto. ... Ler máis »

  16/01/08 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empresas: Congelados Pais S.L.,

  A Fundación Universidade de A Coruña tramita unha oferta de prácticas para traballar en Congelados Pais S.L. , con sede en Bergondo. Condicións: - Duración : 3 meses prorrogables ata 18 - Horario : de luns a venres: 08:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 horas Requisitos: - Titulación : Enxeñeiro ou Enxeñeiro Técnico ... Ler máis »

  18/12/07 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas en empresas: Adiante Nuevas Tecnologías

  Adiante Nuevas Tecnologías Buscamos estudantes de último curso de enxeñería superior para prácticas nas nosas oficinas de A Coruña. Recomendado: · Coñecementos de programación con EJB. · Experiencia en programación Swing. Ofrecemos unha beca de 3 meses con un salario de 1.500 euros brutos e un máximo de ... Ler máis »

  20/11/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empresas: IES Elviña

  Persoa de contacto no IES ELVIÑA : Alfonso Barbadillo Marán , abarbadillomaran@edu.xunta.es Teléfono IES ELVIÑA: 981242911 Horario: luns de 11:20 a 12:10 martes de 11:20 a 13:20 mércoles de 11:20 a 12:10 xoves de 9:20 a 10:10 O prazo de solicitude remata as 0:00 h do luns 26 de novembro. ... Ler máis »

  15/11/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en empresa: Eventi Narón

  Perfil: estudantes de último curso de Enxeñería Técnica Industrial. Especialidade: Informática de Sistemas - Horario: negociable - Máximo: 6 horas/día - Duración: 3 meses - Incorporación inmediata - Lugar de traballo: Ferrol Máis información no arquivo adxunto ... Ler máis »

  6/11/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas: altia consultores

  Empresa: Altia consultores, S.L. www.altia.es Duración: 350 horas Lugar onde se levará a cabo o traballo: - A Coruña: 4 prazas - Santiago: 3 prazas - Vigo: 4 prazas Traballo a desenrolar: - Consultores/Desenroladores - Participación en proxectos de desenrolo de sistemas informáticos web en diferentes ... Ler máis »

  31/10/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • oferta practicas: CINFO

  Destinatarios das prácticas: - Estudantes de último curso de Enxeñeria Informática ou Telecomunicacións. - Bo expediente académico. - Coñecementos de programación (principalmente JAVA). Ver enlace adxunto. Ler máis »

  22/10/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta emprego: Class One, S.L.

  Class One, S.L. busca un estudante dos últimos anos de Enxeñería Técnica ou Superior en Informática de Xestión ou Sistemas para traballar como Técnico de Sistemas GNU/LINUX evaluando e implantando software libre para a súa aplicación no sector da xestión hoteleira. - Salario: 320 euros brutos mensuais ... Ler máis »

  17/10/07 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas Remuneradas: HOSPEDAXES

  HOSPEDAXES . www.hospedaxes.com , empresa xoven con sede na Coruña busca programador-consultor para prácticas remuneradas. *Duración: 4 meses (5 horas de luns a venres en horario de 9 a 14h) . Máis información no documento adxunto. Ler máis »

  11/10/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de empresa: Grupo Calvo

  LUIS CALVO SANZ S.A. , empresa ubicada en Carballo (A Coruña), para un Convenio de Cooperación Educativa, busca un estudiante para realizar o siguiente: .Tarefas de apoio no Departamento de Informática: Sistemas de mensaxería, actualizacións de software, configuración de pcs e periféricos, resolución ... Ler máis »

  27/06/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas de empresa: Irix Galicia S.L.

  Irix Galicia S.L. , ofrece a realización de prácticas de empresa durante os meses de xullo e agosto, dirixida a recén titulados ou en último ano de estudos, tanto en enxeñería técnica como superior en informática. O horario de traballo será de luns-venres de 9:00h-14:00h. Enviar urxentemente CV a dirección ... Ler máis »

  15/06/07 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas: Adiante Nuevas Tecnologías

  Adiante Nuevas Tecnologías , buscamos estudantes de último curso de enxeñería técnica ou superior para prácticas nas nosas oficinas de A Coruña. Ofrecemos duas becas de tres meses durante o verán cun salario de 1.500 euros brutos e un máximo de 7,5 créditos por equivalencia as materias optativas. Colaborarás ... Ler máis »

  15/06/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas profesionais en: Ferrol e Narón

  Servizo de Apoio ao Emprendemento e ao Emprego aos Universitarios, (Servicio de Orientación Laboral do campus de Ferrol), ofrece prácticas profesionais en empresas do ámbito de servizos de Ferrol e Narón. DESTINATARIOS/AS .Estudantes de Enxeñaría Técnica Informática que teñan superado o 50% dos créditos. ... Ler máis »

  8/06/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas verán 2007 en Igalia

  Igalia , a compañía galega de Software Libre, ofrece por sexto ano consecutivo a posibilidade de realizar prácticas na empresa durante este verán nas súas instalacións de A Coruña ou Pontevedra, a Enxeñeiros en Informática ou Enxeñeiros Técnicos en Informática con máis do 50% dos créditos superados. ¿Por ... Ler máis »

  5/06/07 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • Prácticas Remuneradas: HOSPEDAXES

  HOSPEDAXES . www.hospedaxes.com ,empresa xoven con sede na Coruña busca programador-consultor para prácticas remuneradas. *Duración: 3 meses (5 horas de luns a venres en horario de 9 a 14h) *Traballo a desenrolar: Consultor / programador Participación en proxectos de desenvolvemento de aplicacións ... Ler máis »

  31/05/07 0 Ficheiros 0 Enlaces
 • oferta practicas: cinfo

  Destinatarios das prácticas: - Estudantes de último curso de Enxeñeria Informática ou Telecomunicacións - Bó expediente académico - Coñecementos de programación (principalmente JAVA) Ler máis »

  9/05/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Practicas en empresa: Impel Telecom S.A.

  * Empresa: IMPEL TELECOM S.A. (http://www.impel.es) * Lugar: A Coruña * Perfil: - Enxeñeiros técnicos de Xestión ou Enxeñeiros en Informática - 2 prazas - Participación en proxectos de consultoría técnica comercial - Dpto. Consultoría e formación * Responsable de Selección: - Rocío Pérez Moreno (Directora ... Ler máis »

  8/05/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas remuneradas: altia consultores

  Empresa: Altia consultores, S.L. www.altia.es Duración: 350 horas Lugar onde se levará a cabo o traballo: - A Coruña: 4 prazas - Santiago: 3 prazas - Vigo: 4 prazas Traballo a desenrolar: - Consultores/Desenroladores - Participación en proxectos de desenrolo de sistemas informáticos web en diferentes ... Ler máis »

  17/04/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de bolsas de Hewlett-Packard

  Hewlett-Packard anuncia o seu programa de becas en empresa para estudantes de últimos cursos das enxeñerías informática, telecomunicacions e industriais especialidade mecánica e electrónica. Ler máis »

  21/02/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de emprego: Wireless Galicia

  Posto vacante: Técnico/Consultor Redes e Sistemas Ubicación: Galicia (oficina A Coruña) Necesidade de vehículo propio: Si. Descrición da oferta: Para ampliar o departamento de Redes e Sistemas seleccionamos un enxeñeiro técnico ou superior de telecomunicaciones con amplos coñecementos en comunicacións. ... Ler máis »

  6/02/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de emprego: Queres

  Queres, empresa xove e dinámica que avoga polo Software Libre e Tecnoloxías abertas, busca estudantes das enxeñerías técnicas Ler máis »

  6/02/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Oferta de prácticas en BAP& Conde S.A

  Prácticas na empresa BAP & Conde S.A. (A Coruña) durante 2 meses. Para máis información consulta-lo arquivo adxunto. Ler máis »

  30/01/07 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en Igalia (outono 2006)

  Prácticas durante 3 meses, do 9 de outubro ó 9 de decembro do 2006. Para máis información consulta-lo arquivo adxunto. Ler máis »

  20/09/06 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en Igalia (verán 2006)

  Prácticas durante os 3 meses de verán en Igalia. Información adxunta. Ler máis »

  21/06/06 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Prácticas en Igalia

  Prácticas en Igalia para esta primavera (do 15 de abril ó 15 de jullo). Para máis información ver archivo adxunto Ler máis »

  15/03/06 1 Ficheiro 0 Enlaces
 • Feuga: Convocatoria de prácticas de verano

  Convocatoria de prácticas de verano en empresas para estudiantes das tres universidades galegas que superaran o 50 % dos créditos necesarios para obter o seu título universitario. Prazo: ata o 30 de xuño Ler máis »

  27/06/05 0 Ficheiros 1 Enlace
 • Listado de Empresas Colaboradoras

  No seguinte ficheiro recollese o nome das empresas que nos últimos anos viñeron colaborando coa Facultade no aspecto relativo a prácticas en empresas. A existencia dun convenio anterior non supón ningún compromiso de mantelo no futuro por parte da empresa. ... Ler máis »

  21/02/05 1 Ficheiro 0 Enlaces