Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Novas

Aviso aos estudantes de Enxeñería Informática (título en extinción) sobre evaluación de memorias de prácticas en empresa

31/03/17

Dado que o presente curso 2016/17 é o último en que poden cualificarse materias troncales, obrigatorias, optativas e de libre configuración da titulación de Enxeñaría Informática, establécese o 1 de xullo de 2017 como data límite para a entrega de memorias de Prácticas en Empresa realizadas por estudantes da devandita titulación