Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Biblioteca

Reune na sua colección aproximadamente 25.570 exemplares, que abranguen as diversas áreas do coñecemento propias da Facultade de Informática, destacando unha sección de títulos recomendados onde se atopan as lecturas básicas para as asignaturas impartidas na facultade. Tamén se permite a consulta de revistas, así como proxectos fin de carreira e tesis doctorais presentadas na mesma. Este sitio web describe o funcionamento da biblioteca e ofrece un servizo de busca que permite o acceso ó seu catálogo ademais de outros catálogos de bibliotecas nacionais e extranxeiras.