Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Materias

Máis información de Aspectos xurídicos e deontolóxicos da informática (AXDI)

Non hai enlaces

Avisos

13/03/2007

Endiuse no apartado documentacion o procedemento de avaliación e información xeral de AXDI (convocatoria de setembro 2007). (Esta información se atopa tamén na Facultade virtual)

11/12/2006

Publicado no apartado documentación a lista definitiva (Anexo I) e a lista provisional (Anexo II) do traballo voluntario.

05/12/2006

Publicado no apartado documentación a lista provisional de estudantes co seu traballo voluntario. A información atópase tamén na Facultade virtual.

17/11/2006

Na Facultade virtual da UDC e no apartado de documentación da asignatura aparece o caso práctico 1 (protección de datos de carácter persoal), que será obxecto de avaliación (máximo 1.5 puntos) para a cualificación final da asignatura AXDI.

06/11/2006

A sesión presencial do luns 13 de novembro de 2006 se adicará ao comentario e resolución dun caso prático sobre protección de datos persoais. (O caso aparece no arquivo adxunto. Tamén está a disposición dos estudantes na Facultade virtual).

25/10/2006

A asignatura "Aspectos xurídicos e deontolóxicos da informática" foi dada de alta na Facultade virtual, onde se poden atopar diversas informacións e materiais referidos ao desenvolvemento da asignatura.

10/10/2006

A sesión presencial do luns 23 de outubro (15.30-17.30) se adicará a comentar diversos aspectos do tema 4 do programa da asignatura Aspectos xurídicos e deontolóxicos da informática.

Máis información no apartado de documentación.

Documentación

Última actualización 17/07/07