Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Como chegar

Como chegar

A facultade de informática da universidade da Coruña está situada no campus de Elviña ás aforas da cidade da Coruña como se pode apreciar no seguinte plano:

Situación do campus de Elviña
Imaxe obtida da aplicación ROUTE66 Route 2004
subir

En coche

A principal entrada á cidade é a través da avda. do alcalde Alfonso Molina na que desembocan dun xeito ou doutro as principais estradas que chegan á Coruña.

Para ir ó campus de Elviña primeiro temos que chegar á avda. Alfonso Molina.

Así, as posibles rutas a seguir dende as principais cidades galegas serían (2 alternativas por cidade):

As principais entradas por estrada á Coruña poden verse na seguinte imaxe:

Principais entradas por estrada á Coruña
Ortofoto obtida do proxecto SIGPAC do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Unha vez cheguemos á avda. Alfonso Molina teremos que facer un cambio de sentido xa que a entrada ó campus está en dirección saída da cidade. Esta manobra pode facerse na avda. de San Cristóbal que cruza por encima da avda. Alfonso Molina despois de pasar o paso peonil elevado e o barquiño situado na entrada da cidade.

Feito o cambio de sentido só queda coller o desvío ó campus de Elviña xusto despois de pasar o concesionario da SEAT.

O percorrido amósase na seguinte imaxe:

Cambio de sentido na avda. S. Cristóbal

A facultade de informática é o terceiro edificio a man esquerda, como se pode ver neste esquema do campus de Elviña:

Campus de Elviña

Para os que veñan á Coruña dende Arteixo, Carballo, etc. o máis doado é entrar pola autoestrada AG-55. Así, a ruta a seguir, como se indica na imaxe, sería:

Autoestrada AG-55=>Avda. de Enrique Salgado Torres=>Avda. de S. Cristóbal=>Avda. Alfonso Molina
Entrada pola AG-55

Con isto nos situamos na avda. Alfonso Molina dirección saída da cidade, co que non é necesario facer o cambio de sentido que se facía no caso anterior. Dende aquí, o percorrido ata o campus de Elviña é o mesmo que no outro caso.

Hai que ter especial coidado de non pasarse a saída da AG-55.

Vínculos de interese subir

En autobús urbano

Información de contacto: Compañía de tranvías - Avda. Gran Canaria s/n - Tel. 981 250 100

O campus de Elviña conta cunha liña especial de autobuses urbanos denominada Especial Universidade que cubre o traxecto dende a praza de Pontevedra ata o campus cunha frecuencia aproximada de entre 5 e 10 minutos e cun horario ininterrompido de 7:20 a 23:05.

No período vacacional segue funcionando aínda que a frecuencia diminúe, tardando entre 15 e 20 minutos aproximadamente.

O percorrido amósase no seguinte esquema:

Percorrido da liña
Descontos

O enlace ou transbordo das liñas ordinarias coa Especial Universidade é gratuíto usando calquera das tarxetas do Bono-bus.

Vínculos de interese subir

En tren

Información de contacto: Estación de San Cristóbal - R/ Joaquín Planells, s/n - Tel. 981 187 259 / 902 240 202

Horarios e prezos en http://horarios.renfe.es/hir/ ou chamando ós teléfonos arriba indicados.

A Coruña dispón dunha única estación de ferrocarril para viaxeiros, a estación de S. Cristóbal. Para ir dende esta estación ó campus de Elviña temos, entre outras, as seguintes opcións:

As paradas de taxi e autobús urbano e como chegar a elas móstranse neste esquema:

Percorrido ata a parada do Especial Universidade

Como se pode ver, a parada do Especial Universidade atópase xusto na avda. Alfonso Molina a carón dunha gasolineira. Obsérvese que para chegar a ela dende a estación de autobuses hai que atravesar un paso peonil elevado.

Por outro lado, o campus de Elviña conta cun apeadeiro propio situado preto do estadio polideportivo como se pode ver neste esquema:

Situación do apeadeiro no campus de Elviña

Poden beneficiarse desta parada directa no campus aquelas persoas que veñan dende Monforte de Lemos, Lugo ou Ferrol (ou calquera das localidades situadas nestas liñas, incluída a propia cidade da Coruña)

Os horarios dos trens que paran no apeadeiro poden consultarse na páxina Web de RENFE arriba indicada.

A parada no apeadeiro é facultativa, é dicir, realizarase previa petición do cliente.

subir

En autobús

Información de contacto: Estación de autobuses - R/ Caballeros, 21 - 981 184 335 de 06:30 a 00:30

A estación de autobuses atópase moi preto da do ferrocarril. Para ir ó campus de Elviña dende ela pódese, entre outras alternativas:

Algunhas compañías de autobuses ofrecen servicio directo ó campus de Elviña dende localidades próximas á Coruña. Para máis información sobre isto ou acerca de posibles descontos chamar ó tfno. arriba indicado.

Vínculos de interese subir

En avión - Aeroporto de Alvedro (A Coruña)

Información de contacto: Tfno. 981 187 200

O aeroporto de Alvedro está situado a 8 km da cidade na estrada N-550. Para ir ó campus de Elviña dende alí podemos:

Para chegar en coche ata o campus ó máis doado é seguir a N-550 collendo á esquerda no cruce de acceso ó aeroporto. Unha vez cheguemos á avda. Alfonso Molina pódense seguir os pasos indicados no apartado "En coche".

Sirva como referencia este mapa de estradas:

Referencia do aeroporto de Alvedro con respecto á Coruña
subir

Aeroporto de Lavacolla (Santiago de Compostela)

Información de contacto: Tfno. 981 547 501 / 981 547 500

O aeroporto de Lavacolla está situado a 12 km de Santiago de Compostela. Temos as seguintes opcións para chegar á Coruña dende alí:

Para ir á Coruña en coche dende o aeroporto de Lavacolla a ruta máis sinxela é a seguinte:

Aeroporto=>AC-250=>N-550=>AP-9=>Avda. Alfonso Molina

Unha vez cheguemos á avda. Alfonso Molina pódense seguir os pasos indicados no apartado "En coche".

Para facerse unha idea da ruta podemos botarlle unha ollada ó seguinte esquema:

Situación e saídas do aeroporto de Lavacolla

Hai máis alternativas para ir á Coruña pero temos que pasar por Santiago. Aparte do servizo de taxis existe unha liña de autobuses entre o aeroporto e a cidade de Santiago que leva a compañía Freire (981 588 111)

Unha vez en Santiago:

Enlaces de interese subir

Descarga de imaxes de alta resolución

Nesta sección pódense descargar algunhas das imaxes do como chegar nun formato de alta calidade para poder apreciar os detalles. Está dispoñible tamén unha foto aérea de toda a cidade da Coruña.

subir