Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Listas de distribución

Listas FIC

Listas de distribución existentes na Facultade de Informática.

Son listas cerradas, o que significa que as posibles suscricións/desuscricións serán enviadas ó administrador de dita lista que será o que decida aprobar dita suscrición/desuscrición ou non aprobala.

Tamén son de acceso restrinxido co que únicamente os usuarios autorizados teñen permiso para enviar mensaxes á lista. En caso de que un usuario non autorizado mande unha mensaxe a unha lista éste será reenviado ó administrador de dita lista que pode permitir o non o sua distribución na lista.

Suscrición nas listas FIC