Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Prazos

Saltar o menú
Prazos caducados
Nome do prazo
Avaliación docente
Aberto o prazo de Inscrición no curso "Comunicar para o Éxito: do Traballo Académico á Entrevista Laboral"
Prazo de solicitude de avaliación por compensación
Prazo de solicitude de pfcs das enxeñarías técnicas na segunda oferta do curso 2015/16
Prazo de solicitude de avaliación por compensación
Avaliación Docente 2015-16. Primeiro cuadrimestre.
prazo de solicitude de avaliación por compensación
Apertura do procedemento de permuta de grupos
Apertura do procedemento de troco de grupos
AVISO para os alumnos que elixiron o pagamento da matrícula fraccionado
Prazo para solicitar a avaliación por compensación
Aberto o prazo para a solicitude de TFG e PFC das Enxeñarías Técnicas na segunda oferta do curso 2014/15
AVISO para os alumnos que elixiron o pagamento da matrícula fraccionado
Solicitude de participación en mobilidades Erasmus e no convenio bilateral coa Universidade de Gales do Sur
Apertura dun prazo extraordinario de matrícula en materias do 2º cuadrimestre no Mestrado Universitario en Computación de Altas prestacións
Apertura do prazo para solicitar a avaliación por compensación
Corrección de cuadrimestres de materias de itinerarios na matrícula
Aberto o prazo de solicitude de TFG e PFC das Enxeñarías Técnicas na primeira oferta do curso 2014/15
Apertura do procedemento de elección de horario no grao
Prazos de admisión e matrícula nas titulaciones do grao, mestrados, en titulaciones a extinguir e para o alumnado que accede ao curso ponte ou a outros cursos do grao
Ver máis prazos 1 | 2 | 3 | 4